ITT Hóa học là 1 trong những môn kỹ thuật tự nhiên mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cũng là một nhánh liên kết các môn khoa học khác. Hóa học bởi tiếng Anh đang và đang rất được đưa vào chương trình huấn luyện và giảng dạy ở Việt Nam, nhằm giúp học sinh cải thiện vốn kỹ năng và kiến thức môn học này một bí quyết toàn diện. Để học tốt môn này, bạn phải nắm một số trong những thuật ngữ Hóa học bằng tiếng Anh thông dụng.

Bạn đang xem: Cách đọc công thức hóa học bằng tiếng anh

Hóa học áp dụng không ít vào cuộc sống đời thường xung quanh. Không những thế nữa, chất hóa học còn là trong những môn học chính yếu cho bất kể học sinh nào thuộc khối từ nhiên, quan trọng đặc biệt với những bạn có lý thuyết nghề nghiệp sau này theo siêng ngành bác bỏ sĩ, công nghệ thực phẩm, kỹ sư hóa học thì việc chi tiêu vào môn Hóa và thuật ngữ Hóa học bằng tiếng Anh là khôn cùng quan trọng.

*

Học Hóa bằng tiếng Anh, theo nhận định và đánh giá của một số người học, khó khăn ở con số từ vựng và những phương trình buộc phải ghi nhớ. Dưới đây là bảng hệ thống thuật ngữ hóa học tiếng đứa bạn cần ghi lưu giữ để tiện lợi hơn khi học bộ môn này.

Xem thêm: Các Công Thức Hình Nón, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Hình Nón

A1. Acid (n)Axit2. Acidic (a)Thuộc axit3. Addition polymerization reaction (n)Phản ứng cộng trùng hợp4. Addition reaction (n)Phản ứng cộng5. Alcohol (n)Rượu6. Alkali (n)Kiềm7. Alkaline (a)Có tính kiềm8. Alkane (n)Ankan CNH2N+19. Alkene (n)Anken CNH2N10. Anion (n)Ion âm11. Anode (n)Điện rất dương12. Atmosphere (n)atm13. Atom (n)Nguyên tử14. Atomic numberSố hiệu nguyên tửB15. Base (n)Base16. Boiling point (n)Nhiệt độ sôiC17. Catalyst (n)Chất xúc tác18. Cathode (n)Điện rất âm19. Cation (n)Ion dương20. Charge (n)Điện tích21. Chemical change (n)Nhửng biến đổi về hóa học22. Chemical equation (n)Phương trình hóa học23. Compound (n)Hợp chất24. Concentration (n)Nồng độ25. Condensation (n)Sự dừng tụ26. Condensation polymerization (n)Phản ứng trùng ngưngD27. Density (n)Tỉ khối28. Displacement reaction (n)Phản ứng thế29. Dissociation (n)Sự phân ly30. Double bond (n)Liên kết đôiE31. Element (n)Nguyên tố32. Empirical formula (n)Công thức solo giản33. Equilibrium (n)Sự cân bằng (cân bằng hóa học)34. Exothermic reaction (n)Phản ứng lan nhiệt35. Exponentiation (n)Lũy thừa36. Fermentation (n)Sự lên men37. Fuel (n)Nhiên liệu38. Functional group (n)nhóm chứcH39. Hydrogen bonding (n)Liên kết hydrogen40. Hydrogenation (n)Hydo hóa41. Hydrolysis (n)Sự thủy phânI42. Immiscible liquids (n)Các chất lỏng không tan vào nhau43. Ionic bond (n)Liên kết ion44. Ionization energy (n)Năng lượng ion hóa45. Ionize (v)Ion hóa46. Isomer (n)Đồng phân47. Isotope (n)Đồng vịL48. Litmus paper (n)Giấy qùyM49. Molarity (n)Nồng độ mole50. Molar (a)Thuộc về mole51. Mole (n)Mole52. Mole fraction (n)Tỉ lệ53. Molecular formula (n)Công thức phân tử54. Molecular weight (n)Khối lượng phân tử55. Molecule (n)Phân tửN56. Neutral (a)Trung hòaO57. Oxidation (n)Sự oxi hóa58. Oxidation number (n)Số oxi hóa59. Oxidation reaction (n)Phản ứng oxi hóa60. Oxidation-reduction-reaction (n)Phản ứng lão hóa khử61. Oxidizing agent (n)Chất oxi hóaP62. Periodic table (n)Bảng khối hệ thống tuàn hoàn63. Pi bond (n)Liên kết pi64. Polar molecule (n)Phân tử lưỡng cực65. Potential energy (n)Thế năng66. Precipitate (n)Chất kết tủaQ67. Quantum number (n)Số lượng tử68. Ratio (n)Tỉ lệ69. Reactant (n)Chất tham gia phản ứng70. Reactivity series (n)Dãy vận động hóa học71. Reducing agent (n)Chất khử72. Reduction (n)Sự khử73. Reduction reaction (n)Phản ứng khủS74. Salt (n)Muối75. Single bondLiên kết ba76. Solute (n)Chất tan77. Solution (n)Dung dịch78. Solvent (n)Dung môi79. Stp (n)Điều khiếu nại chuẩn80. Structural isomer (n)Đồng phân cấu trúc

Intertu Education hiện giờ đang chiêu sinh khóa học Hóa học bởi tiếng Anh và Hóa học tập chương trình nước ngoài (IB Chemistry, AP Chemistry, A-level Chemistry, IGCSE Chemistry). Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua e-mail hoặc hỗ trợ tư vấn để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.