1. Cách làm tính số links pi

Số links π hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức được kí hiệu là CxHy hoặc CxHyOz phụ thuộc mối liên quan của số mol CO2; H2O thu được lúc đốt cháy A được tính theo cách làm sau:

Trường thích hợp 1:

A là CxHy hoặc CxHyOz  mạch hở, cháy cho nCO2 – nH2O = k.nA thì A có số π=k+1

Lưu ý: Hợp chất CxHyOz có số

*
cách làm tính số links pi" width="221">

2. Cách thức giải bài tập tính số links pi


Để làm bài xích tập dạng này ta đề nghị lưu ý:

Tính chất cơ bạn dạng của hiđrocabon không no là thâm nhập phản cùng để phá tan vỡ liên kết pi.Đối cùng với hiđrocacbon mạch hở số link π được tính theo công thức: CxHy
*
phương pháp tính số links pi (ảnh 2)" width="187">Đối với mạch vòng thì 1π = 1 vòng ta coi số mol link π được tính bằng = số mol phân tử nhân số liên kết π

Ví dụ: bao gồm a mol CnH2n+2-2k thì số mol link π = a.k. Hiđrocacbon không no khi tính năng với H2 hay halogen thì:

*
công thức tính số liên kết pi (ảnh 3)" width="356">

Như vậy số mol liên kết π thông qua số mol H2 hay Br2 phản ứng. Trường đoản cú đây người ta hoàn toàn có thể giải các bài toán dễ dàng hơn. Phương pháp này thường áp dụng với việc hiđrocacbon không no cộng.

Bạn đang xem: Xác định công thức tính k trong hóa học lớp 11 giúp giải nhanh toán hiđrocabon » kho tri thức việt

H2 sau đó cộng brom. Lúc ấy ta bao gồm công thức sau:

*
phương pháp tính số link pi (ảnh 4)" width="146">

3. Bài toán về số Mol, links pi 

Cho các thành phần hỗn hợp X có a mol hiđrocacbon không no mạch hở A với b mol H2. Tiến hành phản ứng hidro hóa một thời hạn được tất cả hổn hợp Y(đã biết MY). Dẫn hỗn hợp Y qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính cân nặng brom gia nhập phản ứng.

Bước 1: Gọi x, x’ theo lần lượt là số mol π và số links π ban sơ trong X => x = a.x’ 

Bước 2: Theo định phương tiện bảo toàn khối lượng, tính mY = mX = a.MA + 2b => nY = mY / MY

Bước 3: 

+ Tính độ bớt số mol: y = nX – nY = nH2.pư 

+ Số mol link π bị đứt khi phản ứng với H2 = số mol H2 phản ứng = y.

+ và số mol brom công dụng với Y bằng số mol π còn lại = x – y.

Hay:

npi trong hidrocacbon đầu = nH2p.ư + nBr2

Thí dụ: tất cả hổn hợp khí X gồm 0,6 mol H2 và 0,15 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 10. Dẫn tất cả hổn hợp Y qua hỗn hợp brom dư, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng brom gia nhập phản ứng là:

A. 16. B. 0. C. 24. D. 8.

Ta có: nX = 0,6 + 0,15 = 0,75 mol

Gọi y là số mol H2 bội phản ứng.

→ nY = 0,75 – y = 0,45

→ y = 0,3 mol

→ Số mol liên kết π phản nghịch ứng cùng với H2 = 0,3 mol

Phân tử Vinylaxetilen bao gồm 3 link π

→ Số mol link π phản nghịch ứng cùng với brom là 0,15 . 3 – 0,3 = 0,15 = nBr2

→ mBr2 = 0,15 . 160 = 24 gam 

Đáp án C

4. Bài tập về tính chất số liên kết Pi và ứng dụng

Câu 1: Hỗn hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Ta chi phí hành nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau đó 1 khoảng thời gian nhất định ta thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Sau đó đến Y bội phản ứng toàn diện với 100ml dd Br2 a mol/l. A là quý giá nào trong những phương án trả lời dưới đây?

A. 0,3M

B. 3M

C. 0,2M

D. 2M

Đáp án chính xác: B. 3M

Câu 2: Cho một tất cả hổn hợp khí X có 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Triển khai nung tất cả hổn hợp X một thời gian (xúc tác Ni) thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với bầu không khí là 1. Trong quá trình cho toàn thể Y sục thủng thẳng vào dung dịch brom (dư) thì bao gồm m gam brom thâm nhập phản ứng thì cực hiếm của m là cực hiếm nào bên dưới đây?

A. 32,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 16,0

Đáp án chủ yếu xác: D. 16,0

Câu 3: Cho một tất cả hổn hợp khí X tất cả 0,15 mol vinylaxetilen với 0,6 mol H2. Trong thừa trìnhkhi nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu tất cả hổn hợp Y bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính cân nặng dung dịch Brom sau phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn?

A. 12 gam.

B. 24 gam.

C. 8 gam.

D. 16 gam

Đáp án chủ yếu xác: B. 24 gam.

Câu 4 : Trong một bình khí gồm chứ láo hợp các khí tỉ lệ: 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và không nhiều bột Ni. Thực hiện quy trình nung rét bình thu được tất cả hổn hợp khí X gồm tỉ khối so với H2 bằng 8. Sau đó, tiến hành sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho xảy ra làm phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Search số mol Br2 phản ứng đầy đủ với hỗn hợp khí Y. Lựa chọn đáp án đúng mực nhất.

A. 0,20 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,25 mol.

D. 0,10 mol.

Đáp án chính xác: C. 0,25 mol.

Câu 5 : Dẫn 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí E gồm những khí tỉ lệ: x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (d(E/He)=3,6 ) qua bình đựng Ni nung nóng. Sau 1 thời gian quy trình phản ứng diễn ra thu được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Thường xuyên cho toàn cục khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch Brom dư, cân nặng Brom làm phản ứng 80 gam. Giá trị của x cùng y lần lượt là từng nào trong các kết quả dưới đây?

A. 0,3mol và 0,4 mol.

B. 0,2 mol với 0,5 mol.

C. 0,3 mol với 0,2 mol.

D. 0,2 mol cùng 0,3 mol.

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Toán 12 Năm 2020, Toán Lớp 12

Đáp án thiết yếu xác: B. 0,2 mol cùng 0,5 mol.

Câu 6: Cho một các thành phần hỗn hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Tiến hành quy trình nung X một thời gian ( xúc tác Ni) thu được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn thể Y sục từ từ vào hỗn hợp Brom (dư) thì gồm m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là từng nào để thỏa mãn nhu cầu các đk và tài liệu cho trước?

A. 16,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 32,0

Đáp án bao gồm xác: A. 16,0

Câu 7: Tiến hành dẫn 5,04 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm C2H2 và H2 qua bột niken nung nóng ta thu được hỗn hợp Y chỉ cất 3 hiđrocacbon. Biết rằng, Y tất cả tỉ khối so với H2 là 14,25. Thường xuyên cho Y công dụng với dung dịch nước brom dư. Tính số mol brom phản nghịch ứng? chọn đáp án đúng mực nhất trong các câu sau: