Tài liệu gồm gồm 4545 trang được đọc và soạn bởi thầy giáo Th.s Nguyễn Chín Em, phân dạng và khuyên bảo giải các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 Trung học tập Phổ thông, với vừa đủ các mức độ từ cơ bản (nhận biết cùng thông hiểu) đến cải thiện (vận dụng và vận dụng cao), giúp học sinh khối 12 học xuất sắc chương trình Giải tích 12, Hình học 12 với ôn thi THPT nước nhà môn Toán.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 12 có đáp án

Khái quát câu chữ tài liệu tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 12 bao gồm đáp án với lời giải:PHẦN I. GIẢI TÍCH 12.CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀMĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.+ Dạng 1. Xét sự đồng biến chuyển – nghịch thay đổi của hàm số.+ Dạng 2. Điều kiện của tham số nhằm một hàm số 1-1 điệu bên trên mọi khoảng xác định.+ Dạng 3. Tìm các khoảng đơn điệu; chứng tỏ hàm số đối kháng điệu bên trên tập K.+ Dạng 4. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đối chọi điệu bên trên một khoảng tầm cho trước.+ Dạng 5. Tìm đk của tham số để hàm số bậc ba có khoảng đơn điệu tất cả độ dài mang lại trước.2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng 1. Cực trị của hàm số.+ Dạng 2. Cực trị tất cả tham số.3 GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ.+ Dạng 1. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số bên trên một đoạn.+ Dạng 2. Tìm giá trị lớn số 1 – giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số trên một khoảng.+ Dạng 3. Thực hiện GTLN, GTNN để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.+ Dạng 4. áp dụng GTLN, GTNN để chứng tỏ bất đẳng thức.+ Dạng 5. Ứng dụng giá chỉ trị khủng nhất, giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số vào câu hỏi thực tế.+ Dạng 6. Một vài ứng dụng sự biến đổi thiên của hàm số.4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN.5 KHẢO SÁT HÀM SỐ.+ Dạng 1. điều tra sự đổi thay thiên với vẽ đồ dùng thị của hàm bậc ba.+ Dạng 2. điều tra hàm số bậc 4 trùng phương và các bài toán liên quan.+ Dạng 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ vật thị hàm số phân thức hữu tỉ.CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪAHÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.1 LŨY THỪA.+ Dạng 1. Rút gọn và tính quý hiếm biểu thức chứa lũy thừa.+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức lũy thừa.+ Dạng 3. So sánh những biểu thức cất lũy thừa.+ Dạng 4. Câu hỏi lãi kép.2 HÀM SỐ LŨY THỪA.+ Dạng 1. đo lường và thống kê – Rút gọn gàng biểu thức lũy thừa.+ Dạng 2. đối chiếu lũy thừa xuất xắc căn số.+ Dạng 3. Việc lãi kép.3 LÔGARIT.+ Dạng 1. Tính quý hiếm của biểu thức đựng logarit.+ Dạng 2. Màn biểu diễn logarit theo các tham số.+ Dạng 3. Tìm cực hiếm của x thỏa mãn nhu cầu hệ thức lôgarit.+ Dạng 4. Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit.4 HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng 1. Tính giới hạn liên quan đến hàm số mũ cùng hàm số logarit.+ Dạng 2. Các bài toán liên quan đến đạo hàm hàm số mũ với hàm số logarit.+ Dạng 3. Đồ thị hàm số mũ và đồ thị hàm số logarit.+ Dạng 4. Một số ứng dụng.5 PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.+ Dạng 1. Đưa về phương trình nón cơ bản.+ Dạng 2. Đưa về thuộc cơ số.+ Dạng 3. Lôgarit hóa.+ Dạng 4. Đặt một ẩn phụ.+ Dạng 5. Đặt ẩn phụ cùng với phương trình đẳng cấp.+ Dạng 6. Đặt ẩn phu khi tích nhì cơ số bằng 1.+ Dạng 7. Đặt hai ẩn phụ với Đặt ẩn phụ không trả toàn.+ Dạng 8. Cách thức hàm số giải phương trình mũ.+ Dạng 9. Phương trình mũ cất tham số.+ Dạng 10. Phương trình logarit cơ bản.+ Dạng 11. Cách thức đưa về cùng cơ số.+ Dạng 12. Đặt một ẩn phụ.+ Dạng 13. Đặt ẩn phụ không trả toàn.+ Dạng 14. Mũ hóa.+ Dạng 15. Cách thức hàm số giải phương trình lôgarit.+ Dạng 16. Phương trình lôgarit gồm chứa tham số.6 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LÔGARIT.+ Dạng 1. Bất phương trình nón cơ bản.+ Dạng 2. Phương pháp đưa về thuộc cơ số.+ Dạng 3. Giải bất phương trình logagit dạng cơ bản.+ Dạng 4. Giải bất phương trình logagit bằng phương pháp đưa về thuộc cơ số.+ Dạng 5. Bất phương trình mũ và logarit bằng cách thức đặt ẩn phụ.+ Dạng 6. Phương thức đặt ẩn phụ trong bất phương trình logarit.+ Dạng 7. Phương pháp sử dụng hàm số cùng bất đẳng thức.CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂNVÀ ỨNG DỤNG.1 NGUYÊN HÀM.+ Dạng 1. Nguyên hàm đổi đổi thay số nhiều loại I.+ Dạng 2. Nguyên hàm đổi đổi thay số các loại II.+ Dạng 3. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần.+ Dạng 4. Nguyên hàm hàm phân thức.+ Dạng 5. Nguyên hàm của hàm vô tỷ.+ Dạng 6. Nguyên hàm gồm yếu tố mũ với lôgarit.+ Dạng 7. Sử dụng chuyển đổi lượng giác.+ Dạng 8. Phương pháp đổi biến.2 TÍCH PHÂN.+ Dạng 1. Tính tích phân cơ bản.+ Dạng 2. Phương pháp đổi biến tấu 1.+ Dạng 3. Phương pháp đổi biến dạng 2.+ Dạng 4. Tích phân từng phần.+ Dạng 5. Tích phân của hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng 6. Lớp những tích phân sệt biệt.+ Dạng 7. Bài tập tổng hợp.3 ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN.+ Dạng 1. Diện tích s hình số lượng giới hạn bởi: vật thị hàm số – trục hoành cùng hai cận.+ Dạng 2. Tính diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai thiết bị thị hàm số.+ Dạng 3. Tính diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi tía hàm số.+ Dạng 4. Thể tích khối tròn xoay.+ Dạng 5. Vấn đề thực tế.CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.+ Dạng 1. Xác định phần thực – phần ảo của số phức.+ Dạng 2. Xác định mô-đun của số phức.+ Dạng 3. Nhì số phức bằng nhau.+ Dạng 4. Kiếm tìm tập phù hợp điểm biểu diễn.+ Dạng 5. Số phức liên hợp.2 CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC.+ Dạng 1. Cộng trừ hai số phức.+ Dạng 2. Phép nhân nhị số phức.3 PHÉP phân chia SỐ PHỨC.+ Dạng 1. Phép chia số phức solo giản.+ Dạng 2. Các bài toán kiếm tìm phần thực cùng phần ảo của số phức.+ Dạng 3. Một số trong những bài toán xác minh môđun của số phức.+ Dạng 4. Search tập thích hợp điểm – GTNN – GTLN.4 PHÉP phân tách SỐ PHỨC.5 PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị VỚI HỆ SỐ THỰC.+ Dạng 1. Giải phương trình bậc hai hệ số thực.+ Dạng 2. Phương trình bậc cao với thông số thực.+ Dạng 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai HỆ SỐ PHỨC.PHẦN II. HÌNH HỌC.CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN.1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.+ định nghĩa về hình nhiều diện và khối đa diện.+ Hai nhiều diện bởi nhau.+ phân chia và thêm ghép khối đa diện.2 KHỐI ĐA DIỆN LỒI, KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN.+ Dạng 1. Thể tích khối chóp tam giác.+ Dạng 2. Thể tích khối chóp tứ giác.+ Dạng 3. Thể tích khối lăng trụ đứng.+ Dạng 4. Thể tích khối lăng trụ xiên.+ Dạng 5. Tỉ số thể tích.+ Dạng 6. Ứng dụng thể tích để tính khoảng cách.+ Dạng 7. Thể tích khối nhiều diện tương quan đến giá chỉ trị lớn nhất và giá trị nhỏ tuổi nhất.CHƯƠNG 2. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU.1 MẶT NÓN, MẶT TRỤ.+ Dạng 1. Thiết diện qua trục hình trụ, hình nón.+ Dạng 2. Thiết diện không qua trục hình trụ, hình nón.+ Dạng 3. Góc và khoảng cách trong nón với trụ.2 MẶT CẨU.+ Dạng 1. Mặt mong ngoại tiếp hình chóp có ở bên cạnh vuông góc với lòng (hình chóp đều).+ Dạng 2. Mặt mong ngoại tiếp hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy (hình chóp khác).+ Dạng 3. Mặt cầu ngoại tiếp hình hộp, nội tiếp hình chóp.CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁPTỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2016 Bằng Số Báo Danh, Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2016

1 HỆ TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN.+ Dạng 1. Sự thuộc phương của hai véc-tơ. Cha điểm thẳng hàng.+ Dạng 2. Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước.+ Dạng 3. Một trong những bài toán về tam giác.2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.+ Dạng 1. Sự đồng phẳng của ba vec-tơ, tư điểm đồng phẳng.+ Dạng 2. Diện tích s của tam giác.+ Dạng 3. Thể tích khối chóp.+ Dạng 4. Thể tích khối hộp.+ Dạng 5. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi qua một điểm và bao gồm vectơ pháp tuyến cho trước.+ Dạng 6. Lập phương trình khía cạnh phẳng trung trực của đoạn thẳng.+ Dạng 7. Lập phương trình mặt phẳng đi sang 1 điểm và có cặp vectơ chỉ phương mang đến trước.+ Dạng 8. Lập phương trình mặt phẳng đi sang một điểm và tuy nhiên song mặt phẳng mang lại trước.+ Dạng 9. Lập phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm tách biệt không thẳng hàng.+ Dạng 10. Lập phương trình phương diện phẳng đi sang 1 điểm và vuông góc với đường thẳng trải qua hai điểm đến trước.+ Dạng 11. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua một điểm với vuông góc với nhì mặt phẳng cắt nhau đến trước.+ Dạng 12. Lập phương trình khía cạnh phẳng trải qua hai điểm với vuông góc cùng với một phương diện phẳng giảm nhau đến trước.+ Dạng 13. Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt mong tại điểm mang lại trước.+ Dạng 14. Viết phương trình của phương diện phẳng liên quan đến mặt mong và khoảng chừng cách.+ Dạng 15. Viết phương trình mặt phẳng tương quan đến góc hoặc liên quan đến tam giác.+ Dạng 16. Những dạng không giống về viết phương trình phương diện phẳng.+ Dạng 17. Ví trí tương đối của nhì mặt phẳng.+ Dạng 18. Vị trí kha khá của phương diện phẳng và mặt cầu.+ Dạng 19. Tính khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một mặt phẳng. Tra cứu hình chiếu của một điểm xung quanh phẳng. Search điểm đối xứng của một điểm qua khía cạnh phẳng.+ Dạng 20. Kiếm tìm tọa độ hình chiếu của điểm trên mặt phẳng. Điểm đối xứng qua phương diện phẳng.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong KHÔNG GIAN.+ Dạng 1. Viết phương trình mặt đường thẳng khi biết một điểm ở trong nó cùng một véc-tơ chỉ phương.+ Dạng 2. Viết phương trình của mặt đường thẳng đi qua hai điểm mang lại trước.+ Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm M mang lại trước và vuông góc với mặt phẳng (α) mang đến trước.+ Dạng 4. Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm M và tuy vậy song với một đường thẳng đến trước.+ Dạng 5. Đường thẳng d trải qua điểm M và tuy vậy song với nhị mặt phẳng cắt nhau (P) cùng (Q).+ Dạng 6. Đường trực tiếp d qua M song song với mp(P) và vuông góc cùng với d0 (d0 ko vuông góc với ∆).+ Dạng 7. Viết phương trình mặt đường thẳng d đi qua điểm M với vuông góc với hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau d1 với d2.+ Dạng 8. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua điểm A đồng thời giảm cả hai tuyến đường thẳng d1 với d2.+ Dạng 9. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua điểm A, vuông góc với con đường thẳng d1 và cắt đường trực tiếp d2.+ Dạng 10. Viết phương trình đường thẳng d trải qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường trực tiếp d1.+ Dạng 11. Viết phương trình đường thẳng d bên trong mặt phẳng (P) đồng thời giảm cả hai tuyến đường thẳng d1 với d2.+ Dạng 12. Viết phương trình đường thẳng d tuy nhiên song với đường thẳng d0 đồng thời cắt cả hai tuyến đường thẳng d1 cùng d2.+ Dạng 13. Viết phương trình đường thẳng d tuy nhiên song và bí quyết đều hai tuyến phố thẳng song song cho trước và bên trong mặt phẳng chứa hai tuyến đường thẳng đó.+ Dạng 14. Viết phương trình con đường thẳng d là đường vuông góc phổ biến của hai đường thẳng chéo cánh nhau cho trước.+ Dạng 15. Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng d0 là hình chiếu của đường thẳng d xung quanh phẳng (P).