Với Giải SBT đồ vật lí 10 trang 11 trong bài xích 7: Đồ thị độ dịch rời – thời hạn sách đồ lí lớp 10 Kết nối học thức hay nhất, chi tiết sẽ góp học sinh dễ dãi trả lời các thắc mắc & làm bài tập đồ vật lí 10 trang 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi và bài tập vật lí 10 trang 11


Giải SBT đồ dùng lí 10 trang 11 liên kết tri thức

Câu hỏi 7.3 trang 11 SBT vật lí 10:Cặp thiết bị thị như thế nào ở hình dưới đó là của vận động thẳng đều?

A. I với III.

B. I với IV.

C. II và III.

D. II cùng IV.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Đồ thị (I) cùng (IV) biểu diễn hoạt động thẳng đều.

Đồ thị (II) gồm độ dịch rời không nắm đổi.

Đồ thị (III) có vận tốc đổi khác theo thời gian.

Câu hỏi 7.4 trang 11 SBT đồ gia dụng lí 10:Phương trình hoạt động và độ lớn gia tốc của hai vận động có thứ thị sống Hình 7.2 là:

A.d1=60−10t;  v1=10km/h

d2=12t;  v2=12km/h

B.d1=60+10t;  v1=10km/h

d2=−10t;  v2=10km/h

C.d1=60−20t;  v1=20km/h

d2=12t;  v2=12km/h

D.d1=−10t;  v1=10km/h

d2=12t;  v2=12km/h

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

- đồ gia dụng (1) được màn trình diễn trên trang bị thị bao gồm chiều chuyển động ngược chiều dương. Tại thời điểm t = 0 thì thiết bị (1) khởi đầu từ vị trí bao gồm độ di chuyển 60 m.

Vận tốc = độ dốc của vật dụng thị =0−606−0=−10 km/h

Độ lớn gia tốc của hoạt động là 10 km/h.

Phương trình hoạt động của vật (1):d1=60−10t km

- đồ gia dụng (2) xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động theo chiều dương.

Vận tốc = độ dốc của đồ dùng thị =60−05−0=12 km/h

Độ lớn gia tốc của vận động là 12 km/h.

Phương trình vận động của vật (2):d2=12t km

Câu hỏi 7.5 trang 11 SBT thiết bị lí 10:Dựa vào vật dụng thị ngơi nghỉ Hình 7.3, xác định:

a) vận tốc của mỗi chuyển động.

b) Phương trình của mỗi đưa động.

c) Vị trí với thời điểm các chuyển động gặp gỡ nhau.

Lời giải:

a) gia tốc = độ dốc của đồ vật thị.

v1=180−03−0=60 km/h

v2=0−1803−0=−60 km/h

v3=60−03−0=20 km/h

b) Ta tất cả biểu thức tính vận tốc:v=d−dot−to

Phương trình vận động của các vật tất cả dạngd=do+vt−to

Từ đó:

d1=0+60t−0=60tkm

d2=180−60t−0=180−60tkm

d3=0+20t−0=20tkm

c) Khi những vật chạm chán nhau thì những vật bao gồm độ di chuyển giống nhau.

- thiết bị (I) và (II) chạm mặt nhau:d1=d2⇔60t=180−60t⇔t=1,5 h

⇒d1=d2=60.1,5=90 km

Suy ra vật (I) cùng (II) chạm mặt nhau tại thời điểm 1,5 h, biện pháp điểm khởi hành của (l) 90 km.

- vật dụng (II) và (III) gặp gỡ nhau:d2=d3⇔180−60t=20t⇔t=2,25 h

Suy ra vật (II) cùng (Ill) gặp mặt nhau tại thời khắc 2 h 15 min, bí quyết điểm xuất hành của (II) 45 km.

Câu hỏi 7.6 trang 11 SBT đồ gia dụng lí 10:Một xe cộ máy bắt đầu từ A dịp 6 giờ chạy thẳng tới B với vận tốc không đổi 40 km/h. Một ô tô bắt nguồn từ B dịp 8 tiếng chạy với tốc độ không đổi 80 km/h theo thuộc hướng với xe cộ máy. Biết khoảng cách AB = đôi mươi km. Chọn thời điểm 6 giờ đồng hồ là mốc thời gian, chiều từ A mang lại B là chiều dương. Xác xác định trí và thời gian ô tô đuổi kịp xe máy bằng công thức và bởi đồ thị.

Lời giải:

Chọn cội tọa độ trùng cùng với vị trí xuất xứ của xe đồ vật (điểm A).

Mốc thời gian ở thời khắc 6 giờ.

Phương trình chuyển động

Xe máy:d1=v1t=40t

Ô tô:d2=20+80t−2=80t−140

- Ở đồ gia dụng thị dưới, xe hơi và xe máy gặp mặt nhau trên điểm M có dM=140km vàtM=3,5h

- Kiểm tra hiệu quả bằng phương trình gửi động:

Khi nhì xe chạm mặt nhau:

d1=d2⇒40t=80t−140⇒t=3,5h

Từ kia tính được:

Thời điểm nhị xe gặp mặt nhau: 3,5 h + 6 h = 9,5 h.

Xem thêm: Top 10 Vở Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Trang 11 2022, Top 10 Vở Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Trang 11 2022

Địa điểm gặp nhau biện pháp điểm khởi hành của xe sản phẩm công nghệ d1 = 140 km.