Hướng dẫn giải bài xích 3. Vận động thẳng chuyển đổi đều sgk đồ Lí 10. Nội dung bài Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ dùng Lí 10 bao hàm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài xích tập, đi kèm theo công thức, định lí, chăm đề bao gồm trong SGK để giúp các em học viên học tốt môn thiết bị lý 10, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Câu hỏi và bài tập vật lý 10 trang 22

LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Gia tốc tức thời – vận động thẳng biến đổi đều

1. Tốc độ tức thời:

Vận tốc ngay tức thì của một đồ gia dụng tại một điểm mang lại ta biết tại điểm đó vật vận động nhanh tuyệt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ tốc độ của một vật tại một điểm là 1 đại lượng véc tơ có:

– gốc tại vật chuyển động

– Phương và chiều là phương cùng chiều của chuyển động

– Độ dài màn biểu diễn độ phệ của tốc độ theo một tỉ lệ thành phần xích làm sao đó.

Véctơ tốc độ được dùng để làm đặc trưng cho hoạt động về sự nhanh, chậm trễ và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi những vật hoạt động trên một đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên tuyến đường thẳng đó với quy cầu như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương có v > 0.

+ Vật chuyển động ngược chiều dương bao gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của hoạt động là đại lượng xác minh bằng thương số thân độ trở thành thiên vận tốc ∆v với khoảng thời hạn vận tốc biến đổi thiên ∆t.

Gia tốc của gửi động cho biết vận tốc phát triển thành thiên cấp tốc hay chậm theo thời gian.

Ta có: (a= dfracDelta vDelta t)

Đơn vị của tốc độ là mét bên trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc:

Trong vận động thẳng nhanh dần đông đảo của một vật, véc tơ vận tốc có nơi bắt đầu ở vật đưa động, có phương và chiều trùng cùng với phương cùng chiều của véc tơ vận tốc và bao gồm độ lâu năm tỉ lệ cùng với độ to của vận tốc theo một tỉ xích như thế nào đó.

Ta có: (overrightarrow a = dfracoverrightarrow v – overrightarrow v_0 t – t_0 = dfracDelta overrightarrow v Delta t)

Và (overrightarrow a) thuộc chiều với các véc tơ vận tốc.

2. Gia tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong kia (a) thuộc dấu với (v) với (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị tốc độ – thời hạn là hình vẽ màn trình diễn sự biến đổi thiên của tốc độ tức thời theo thời gian và có dạng là 1 đoạn thẳng.

3. Phương pháp tính lối đi của vận động thẳng cấp tốc dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy lối đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là một trong hàm số bậc hai của thời gian.

4. Công thức contact giữa gia tốc, tốc độ và lối đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): tốc độ ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời khắc t

III. Chuyển động chậm dần đều

1. Gia tốc của vận động thẳng chậm lại đều

Ta gồm ( a=dfracv-v_0t)

Nếu chọn chiều dương là chuyển động, ta có a âm (nghĩa là a với v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần hồ hết ngược chiều với véc tơ vận tốc.

2. Tốc độ của hoạt động thẳng chững lại đều

a) phương pháp vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược lốt với v0 và v).

b) Đồ thị gia tốc thời gian

Tương từ bỏ như chuyển động thẳng nhanh dần mọi nhưng trang bị thị đã dốc xuống khi chọn chiều dương là chiều đưa động.

3. Bí quyết tính đường đi và phương trình chuyển động của hoạt động thẳng chậm lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– chuyển động biến đổi đều là chuyển động có vận tốc không đổi

– công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

+ hoạt động chậm dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– phương pháp tính quãng lối đi được của vận động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình vận động của chuyển động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức contact giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 16 đồ Lý 10

Tại một điểm M trên đường đi, đồng hồ đeo tay tốc độ của một mẫu xe thứ chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời hạn 0,01 s xe cộ đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ vận tốc của xe sản phẩm chỉ độ phệ của tốc độ tức thời tại thời điểm M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời thắc mắc C2 trang 17 trang bị Lý 10

Hãy so sánh độ lớn gia tốc tức thời của xe mua và xe nhỏ ở Hình 3.1. Từng đoạn bên trên vector tốc độ tương ứng cùng với 10 km/h. Trường hợp xe nhỏ đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo phía nào?

Trả lời:

Độ lớn tốc độ tức thời của từng xe là:

– xe tải: 30 km/h

– Xe con là 40 km/h

⇒ Độ lớn gia tốc tức thời của xe con to hơn xe tải.

Nếu xe nhỏ đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe download đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời thắc mắc C3 trang 19 thiết bị Lý 10

Hãy viết công thức tính vận tốc ứng với thiết bị thị nghỉ ngơi Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ thiết bị thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình gia tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 vật Lý 10

Hình 3.6 là đồ vật thị vận tốc – thời hạn của một thang thiết bị trong 4s đầu kể từ thời điểm xuất phát. Hãy khẳng định gia tốc của thang thiết bị trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ vật dụng thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời điểm (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, vận tốc của thang sản phẩm trong giây trước tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời thắc mắc C5 trang 19 vật Lý 10

Hãy tính quãng đường nhưng mà thang lắp thêm đi được vào giây máy nhất, kể từ thời điểm xuất phát sống câu C4.

Trả lời:

Ta có, gia tốc của thang đồ vật trong giây thứ nhất là (0,6m/s^2) (đã tính ngơi nghỉ câu C4)

⇒ Quãng đường nhưng thang thứ đi được trong giây máy nhất, kể từ lúc xuất phạt là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời thắc mắc C6 trang trăng tròn Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, để dốc vừa nên (xem hình 3.1 ở đầu bài học này). Hãy tạo một phương án nghiên cứu xem vận động của hòn bi bao gồm phải là hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đa hay không? để ý rằng chỉ có thước để đo độ lâu năm và đồng hồ thời trang để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình hoạt động của vận động thẳng cấp tốc dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu chọn gốc tọa độ tại điểm thả bi với thả bi nhẹ, không gia tốc đầu thì: xo = 0 cùng vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thuận cùng với (t^2) (vì a không đổi)

Vậy, ta tất cả cách thực hiện thí nghiệm như sau:

– lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả lăn bi và thả bi không có vận tốc đầu .

– dùng thước đo cùng ấn định các quãng đường mà bi đã lăn không còn (t).

– Dùng đồng hồ đo thời gian bi lăn hết quãng đường đo. (S = x).

– Xét coi S có tỉ lệ thuận với t2 giỏi không, nếu có thì bi đã vận động thẳng cấp tốc dần đều.

7. Trả lời thắc mắc C7 trang 21 vật dụng Lý 10

Trở lại ví dụ sinh sống mục III.2a. Tính quãng con đường mà xe đạp điện đi được từ bỏ lúc bước đầu hãm phanh đến lúc giới hạn hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp điện đang đi thẳng liền mạch với vận tốc 3 m/s bất chợt hãm phanh với đi chậm dần đều. Từng giây vận tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng mặt đường mà xe đạp điện đi được tự lúc bước đầu hãm phanh cho lúc dừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời hạn từ thời gian vật bước đầu hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng lối đi được trong thời hạn trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời câu hỏi C8 trang 21 vật Lý 10

Dùng cách làm (3.4) để kiểm tra tác dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đó là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ vật Lí 10 không hề thiếu và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 22 vật dụng Lý 10

Viết cách làm tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm bên trên quỹ đạo. Cho thấy yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính vận tốc tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu ước về độ lớn của những đại lượng trong bí quyết ta phải xem vào khoảng thời hạn rất ngắn Δt xe dời được một đoạn đường Δs hết sức ngắn bằng bao nhiêu.

2. Giải bài 2 trang 22 thứ Lý 10

Véctơ vận tốc tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như nắm nào?

Trả lời:

Véc tơ gia tốc tức thời tại một điểm của một hoạt động thẳng gồm độ lớn số 1 định, có phương cùng chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật gửi động.

– Phương và chiều là phương cùng chiều của chuyển động.

– Độ dài màn biểu diễn độ bự của tốc độ theo một tỉ xích làm sao đó.

Khi nhiều vật vận động trên một con đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải lựa chọn một chiều dương trên phố thẳng trên cùng quy ước như sau:

– Vật hoạt động theo chiều dương có v > 0.

– Vật hoạt động ngược chiều dương bao gồm v

3. Giải bài 3 trang 22 đồ dùng Lý 10

Chuyển động thẳng cấp tốc dần đều, chậm dần phần lớn là gì?

Trả lời:

– vận động thẳng nhanh dần rất nhiều là hoạt động thẳng bao gồm độ bự của gia tốc tức thời tăng cao theo thời gian.

– vận động thẳng chậm trễ dần phần lớn là vận động thẳng tất cả độ béo của tốc độ tức thời sút dần theo thời gian.

4. Giải bài bác 4 trang 22 trang bị Lý 10

Viết phương pháp tính gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, chững dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng thâm nhập vào công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chậm dần đều: (a) ngược dấu với (v_0)

5. Giải bài 5 trang 22 đồ Lý 10

Gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, lờ đờ dần đều phải sở hữu dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị chức năng nào? Chiều của véctơ tốc độ của các vận động này có đặc điểm gì?

Trả lời:

– gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến hóa thiên cấp tốc hay lừ đừ theo thời gian

– Đơn vị của gia tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ vận tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu phương và chiều trùng cùng với phương và chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ vận tốc của hoạt động thẳng lờ lững dần đầy đủ ngược chiều với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 thứ Lý 10

Viết phương pháp tính quãng lối đi được của hoạt động nhanh, chậm lại đều. Phân tích dấu của các đại lượng tham gia vào phương pháp đó. Quãng lối đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào vào thời hạn theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng lối đi được của vận động thẳng nhanh, chững lại đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chậm dần đều: (a) ngược lốt với (v_0)

– Quãng lối đi được trong các vận động này phụ thuộc vào vào thời hạn theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài bác 7 trang 22 vật Lý 10

Viết phương trình hoạt động của vận động thẳng nhanh, chững dần đều?

Trả lời:

Phương trình hoạt động của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng nhanh dần đều: a thuộc dấu cùng với (v_0)

– hoạt động thẳng chậm dần đều: a ngược dấu với (v_0)

8. Giải bài 8 trang 22 đồ Lý 10

Thiết lập bí quyết tính vận tốc của hoạt động thẳng chuyển đổi đều theo tốc độ quãng lối đi được?

Trả lời:

Ta có:

– công thức tính vận tốc của gửi động thay đổi đều: (v=v_0+at) (1)

– cách làm tính quãng con đường trong gửi động thay đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) ráng vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính tốc độ của hoạt động thẳng biến đổi đều theo tốc độ quãng lối đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài 9 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Câu làm sao đúng?

A. Gia tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đều khi nào cũng lớn hơn gia tốc của vận động thẳng chậm lại đều.

B. Vận động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu gia tốc phệ thì có tốc độ lớn.

C. Hoạt động thẳng đổi khác đều có vận tốc tăng, bớt theo thời gian.

D. Tốc độ trong chuyển động thẳng nhanh dần đều sở hữu phương, chiều và độ to không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật hoạt động nhanh dần đều, véctơ tốc độ có nơi bắt đầu ở vật gửi động, tất cả phương với chiều trùng cùng với phương cùng chiều của véctơ vận tốc. Và vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần mọi là đại lượng không đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 đồ vật Lý 10

Trong phương pháp tính gia tốc của vận động thẳng cấp tốc dần mọi v = v0 + at thì

A. V luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn cùng dấu với v.

D. A luôn luôn ngược vết với v.

Chọn giải đáp đúng.

Bài giải:

Trong bí quyết tính gia tốc của hoạt động thẳng nhanh dần các v = v0 + at thì a luôn luôn cùng dấu cùng với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài 11 trang 22 vật Lý 10

Công thức như thế nào dưới đó là công thức liên hệ giữa vận tốc, tốc độ và quãng đường đi được của hoạt động nhanh dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài 12 trang 22 trang bị Lý 10

Một đoàn tàu tách ga chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính tốc độ của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường nhưng mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu liên tục tăng tốc vì vậy thì sau bao thọ nữa tàu đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ, gốc thời gian là thời gian tàu ban đầu rời ga, chiều dương là chiều gửi động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài 13 trang 22 vật dụng Lý 10

Một ô tô đang hoạt động thẳng hầu hết với tốc độ 40 km/h thốt nhiên tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính vận tốc của xe pháo biết rằng sau khoản thời gian chạy được quãng mặt đường 1km thì xe hơi đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ cùng gốc thời hạn lúc ô tô ban đầu tăng ga, chiều dương là chiều gửi động.

Đổi 1-1 vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng bí quyết liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài 14 trang 22 thứ Lý 10

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, hoạt động thẳng chậm rãi dần phần lớn để vào ga. Sau hai phút thì tàu tạm dừng ở sảnh ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường cơ mà tàu đi được trong thời hạn hãm.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bước đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động của đoàn tàu.

Đổi đơn vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc dịp sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu tạm dừng nên gia tốc lúc sau của tàu bởi 0)

Thời gian từ lúc hãm phanh cho đến khi dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng con đường tàu đi được trong thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài 15 trang 22 thứ Lý 10

Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một chiếc hố trước mặt, cách chiếc xe 20 m. Fan ấy phanh gấp với xe đến gần kề miệng hố thì ngừng lại.

a) Tính vận tốc của xe.

b) Tính thời hạn hãm phanh.

Xem thêm: Cho Dãy Số 3 18 48 ;93;153;…, Cho Dãy Số: (3184893153 Ldots

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc ban đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– tốc độ lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường cơ mà xe đi được từ lúc phanh đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở đây ta không áp dụng trực tiếp công thức tính tốc độ vì không biết thời gian từ dịp hãm mang đến lúc xe tạm dừng hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thiết bị Lí 10 đầy đủ, ngăn nắp và dễ nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn trang bị lý 10 giỏi nhất!