Cho các dung dịch riêng lẻ sau : CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Số dung dịch làm xanh giấy quỳ tím là


CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N đều có tính bazơ táo tợn hơn amoniac → có tác dụng xanh giấy quỳ tím

C6H5NH2 không làm chuyển màu quỳ


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất : (1) C6­H5NH2, (2) (C6H5)3N, (3) (C6H5)2NH, (4) NH3 (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy những chất sắp xếp theo sản phẩm tự lực bazơ bớt là


Cho các chất sau : (1) amoniac, (2) anilin, (3) p-nitroanilin, (4) p-metylanilin, (5) metylamin, (6) đimetylamin. Dãy chuẩn bị xếp những chất theo đồ vật tự lực bazơ tăng ngày một nhiều là


Cho 5 hóa học : (1) NH3, (2) CH3NH2, (3) KOH, (4) C6H5NH2, (5) (CH3)2NH. Dãy bố trí theo chiều bớt dần tính bazơ là


Có 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Sản phẩm tự tăng dần lực bazơ là :


Cho các dung dịch lẻ tẻ sau : CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Số dung dịch làm xanh giấy quỳ tím là


Cho những dung dịch : C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, C2H5OH, NaOH, K2CO3, (C2H5)2NH, NH4Cl. Số hỗn hợp làm chuyển màu quỳ tím là


Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây:

Bước 1: cho một ml C6H5NH2 (D = 1,02g/cm3) vào ống nghiệm gồm sẵn 2 ml H2O, rung lắc đều, tiếp nối để yên ống nghiệm.

Bạn đang xem: Ch3nh2 có làm đổi màu quỳ tím không

Bước 2: nhỏ tiếp 2 ml hỗn hợp HCl quánh (10M) vào ống nghiệm, rung lắc đều sau đó để yên.

Bước 3: bé dại tiếp 2 ml dung dịch NaOH 2M vào ống nghiệm, rung lắc đều kế tiếp để yên.

Phát biểu nào sau đây đúng?


Cho anilin vào ống nghiệm cất nước cùng lắc đều. Sau đó thêm lần lượt hỗn hợp HCl, rồi hỗn hợp NaOH dư vào ống nghiệm với để im một lúc, hiện tượng lạ quan giáp được trong ống nghiệm là


thực hiện thí nghiệm theo công việc sau:

Bước 1: nhỏ dại 3 giọt anilin vào ống nghiệm chứa sẵn 2 ml nước cất, lắc đều.

Xem thêm: Gợi Ý Chi Tiết Giải Bài 53 Trang 131 Sgk Toán 7 Tập 1 31 Sgk Toán 7 Tập 1

Bước 2: Nhúng giấy quỳ tím vào hỗn hợp trong ống nghiệm, kế tiếp lấy giấy quỳ tím ra.