Cho 14,7 gam một các thành phần hỗn hợp X có CH3COOH với H2N-CH2-COOH tính năng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Phần trăm khối lượng CH3COOH vào X là


Cho etilenglicol tác dụng với axit axetic thu được các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó MY Z. Lựa chọn phát biểu sai


Cho các polime: polietilen, cao su thiên nhiên thiên nhiên, tơ visco, poli(vinyl clorua), tơ nilon-6,6, tinh bột, poli (etylen terephtalat).Trong những polime trên, số polime tổng phù hợp là


Thủy phân hết 59,92 gam một triglixerit X bởi dung dịch NaOH toàn diện thu được glixerol cùng 61,88 gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy không còn m gam X bằng O2 dư chiếm được 61,6 lít CO2 (đktc) và 45 gam H2O. Ngoài ra m gam X làm mất đi màu tối đa V ml hỗn hợp Br2 0,5M. Quý hiếm của V là


Khi cháy, axetilen tỏa các nhiệt bắt buộc dùng để làm đèn xì oxi-axetilen để hàn cắt kim loại. Phương pháp của axetilen là


Cho sơ thiết bị phản ứng sau

X(C7H13O4N) + 2NaOH→t0 Y + Z + H2O

Glucozơ →t02Y + 2CO2

Z + 3HCl→t0 T + 2NaCl

Z là muối hạt của một α-amino axit mạch thẳng. Cho các phát biểu sau

(a). Ở điều kiện thường,T lâu dài trạng thái rắn, không tan vào nước.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là anđehit

(b). X bao gồm 2 công thức cấu tạo.

(c). X, Y chức năng với Na.

(d). T vừa tác dụng với hỗn hợp NaOH, vừa công dụng với dung dịch HCl

(e). Vào T yếu tắc oxi chỉ chiếm 34,88% theo khối lượng.

Xem thêm: Bài 17 Trang 109 Sgk Toán 9 Tập 1 7 Trang 109, Bài 17 Trang 109 Sgk Toán 9 Tập 1

Số tuyên bố đúng


Cho đưa hóa : Tinh bột(X)→+H2O (H+, t°)Y→menZ→menT

Cho m gam tinh bột (chứa 20% tạp chất) thực hiện chuyển hoá trên với hiệu suất cục bộ quá trình 90% thu được hóa học T. Để trung hoà hết T cần 200 ml dung dịch NaOH 1,8M ( với hiệu suất phản ứng là 100%). Quý hiếm của m là


Cho 0,1 mol một α-amino axit X có mạch C không phân nhánh tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được 19,1 gam muối.Công thức của X là


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho những người Việt.

tư liệu theo lớp bài viết theo lớp

khóa huấn luyện và đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài bác tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn giá thành

Thông tin điều khoản


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền