*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12 vật lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi mang đến sơ vật dụng phản ứng: Fe3O4 + HNO3→ Fe(NO3)3 + NO + H2O. Thông số tương ứng của các chất khi thăng bằng phương trình trên là:

A 3; 14; 9; 1; 7B 3; 28; 9; 1; 14C 3; 26; 9; 2; 13D 2; 28; 6; 1; 14

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm chất oxi hoá (HNO3) và hóa học khử (Fe3O4).

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng fe3o4 hno3

Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, cân đối mỗi quá trình.

Tìm hệ số tương thích cho hóa học oxi hóa và chất khử làm thế nào cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất lão hóa và chất khử vào sơ vật dụng phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất khác.


Lời giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố chũm đổi:

*

Vậy ta bao gồm phương trình được thăng bằng 3Fe3O4 + 28 HNO3→ 9Fe(NO3)3 + NO + 14 H2O.

Vậy thông số tương ứng của các chất khi cân bằng phương trình bên trên là: 3; 28; 9; 1; 14.

Xem thêm: Các Bài Toán Thông Minh Lớp 3 Hay Nhất Để Rèn Luyện, Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 3 :'>

Đáp án B


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.