Chuỗi bội phản ứng hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài tập thường có trong số bài kiểm tra, bài bác thi chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phương trình hóa học lớp 9

Chính bởi vì vậy trong bài viết dưới phía trên hijadobravoda.com giới thiệu đến các bạn bài tập Chuỗi làm phản ứng hóa học vô cơ lớp 9. Trải qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, củng cố kiến thức để giải nhanh những bài tập Hóa học. Ngoài ra các bạn đọc thêm Chuỗi làm phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2

(1) 2Mg + O2 → 2MgO

(2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

3) MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

4) Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

5) Mg(OH)2 → MgO + H2O

6) MgO + Na2SO4 → MgSO4 + H2O


7) MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

8) MgCO3 + CO2+ H2O → Mg(HCO3)2

Câu 2.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 88 Bài 77 : Thương Có Chữ Số 0

MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → clorua vôi

1) MnO2 + 4HCl

*
MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc)

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3

*
KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4

*
2HCl + K2SO4

5) 4HCl + MnO2

*
MnO2+ Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2

*
CaOCl2 + H2O


Câu 3. CaCl2 → NaCl → Cl2 → CaOCl2 → CaCO3 → CaCl2 → NaCl

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3

2) NaCl

*
na + Cl2

3) 2Cl2+ 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3+ 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Câu 4. na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3


1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 5. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

..............


Chia sẻ bởi:
*
Bảo Ngọc
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 332 Lượt xem: 3.328 Dung lượng: 218 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

Chuỗi bội phản ứng hóa học vô cơ lớp 9 hijadobravoda.com Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA