- bao gồm nguyên tử N links với ba nguyên tử hidro bởi ba link cộng hóa trị có cực.

- NH3 có cấu tạo hình chóp cùng với nguyên tử Nitơ nghỉ ngơi đỉnh; đáy là 1 trong tam giác mà 3 đình là nguyên tử H.Bạn vẫn xem: Công thức kết cấu của nh3

- bí quyết cấu tạo:

*

- Nitơ còn một cặp electron hóa trị rất có thể tham gia liên kết với các nguyên tử khác; tại sao gây ra tính bazơ của NH3.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo nh3

II. đặc điểm vật lí:

- chất khí; không màu; mùi hương khai, xốc; nhẹ hơn không khí.

- Tan nhiều trong nước. Khí amoniac $$xrightarrowH_2O$$ hỗn hợp ammoniac

- hỗn hợp NH3 đậm đặc bao gồm C% = 25% (D= 0,91 g/cm3).

III. Tính chất hóa học:

Tính hóa chất cơ bản là tính bazơ yếu cùng tính khử mạnh.

1. Tính bazơ yếu

a. Tác dụng với nước:

NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-

b. Công dụng với hỗn hợp muối (muối của các kim loại gồm hidroxit không tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

→ Phương trình ion rút gọn: Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4

c. Công dụng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Tài năng tạo phức:

- dung dịch amoniac có khả năng hòa chảy hiđroxit xuất xắc muối không nhiều tan của một số trong những kim loại, tạo thành các dung dịch phức chất.

- VD:

Với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

Với AgCl:

AgCl + 2NH3 → Cl

→ Sự tạo nên thành những ion phức là do sự phối kết hợp các phân tử NH3 bằng các electron chưa áp dụng của nguyên tử nitơ cùng với ion kim loại.

3. Tính khử: (phản ứng với oxi, clo và khử một trong những oxit kim loại…)

a. Tác dụng với oxi:

4NH3 + 3O2 $$xrightarrowt^o$$ 2N2 + 6H2O

4NH3 + 5O2 $$xrightarrow850-900^oC;Pt$$ 4NO + H2O

b. Tác dụng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

→ NH3 phối hợp ngay với HCl vừa sinh ra chế tác “khói trắng” NH4Cl.

NH3 + HCl → NH4Cl

c. Công dụng với CuO:

3CuO + 2NH3 $$xrightarrowt^o$$ Cu + 3H2O + N2

VI. Ứng dụng:


*

V. Điều chế:

1. Vào công nghiệp:

- Nguyên liệu: N2 và H2

- PTHH: N2 + 3H2 $$xrightarrow450^oC;Fe;p$$ 2NH3

2. Trong chống thí nghiệm: có 2 cách:

(1) đến muối amoni công dụng với hỗn hợp kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

(2) nhiệt phân muối amoni:

NH4Cl $$xrightarrowt^o$$ NH3 + HCl

NH4HCO3 $$xrightarrowt^o$$ NH3 + H2O + CO2

VI. Nhận biết:

- Khí nặng mùi khai; xốc.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Kể Lại Chuyện Thánh Gióng Bằng Lời Văn Của Em

- hỗn hợp NH3 làm cho phenolphthalein gửi sang màu sắc hồng; làm quỳ tím gửi sang màu sắc xanh.