Giải đáp học sinh - bài bác toán vận dụng thực tiễn bể dầu hình trụ để trên mặt phẳng nằm hướng ngang - thầy Đặng Thành Nam

Câu 14.Bạn đã xem: phương pháp tính thể tích bể dầu nằm ngang

Một bồn hình trụ đang chứa dầu bao gồm chiều nhiều năm $5m,$ bán kính đáy $1m,$ được bỏ trên mặt phẳng ở ngang, với nắp bồn để lên trên mặt nằm hướng ngang của phương diện trụ. Bạn ta đã rút dầu vào bồn, phần dầu sót lại có độ dài $1,5m$ (tính từ lòng bể mang đến mặt dầu). Tính thể tích của phần dầu còn sót lại trong bể (giả thiết độ dày thành bồn không xứng đáng kể, hiệu quả làm tròn ba chữ số thập phân sau lốt phẩy).

A. $14,923m^3.$

B. $12,637m^3.$

C. $14,173m^3.$

D. $8,307m^3.$

Thể tích của phần dầu sót lại bằng diện tích s mặt cắt theo đường ngang của phần dầu còn sót lại nhân cùng với chiều dài bể.

Ta nên tính diện tích s của phần hình trụ chứa cung $oversetfrownABC.$ Ta tất cả $IH=0,5Rightarrow OH=0,5Rightarrow AC=2sqrtOA^2-OH^2=2sqrt1^2-left( frac12 ight)^2=sqrt3.$

Do đó $S_OAC=frac12OH.AC=frac12.frac12.sqrt3=fracsqrt34$ và

$sin angle AOC=frac2S_AOCOA.OC=fracfracsqrt321.1=fracsqrt32Rightarrow angle AOC=120^0.$

Suy ra diện tích s cần tính là $S=frac360-120360.pi R^2+S_OAC=frac2pi 3+fracsqrt34.$ vì vậy $V=S.h=left( frac2pi 3+fracsqrt34 ight).5approx 12,637m^3.$ Chọn lời giải B.
Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình trụ, có ví dụ minh họa

*

Các em buộc phải tham gia khoá đoạt được nhóm thắc mắc vận dụng thực tiễn do hijadobravoda.com sản xuất tại link:http://hijadobravoda.com/khoa-hoc/xem/chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-thuc-te-trong-de-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-kh668864686.html

hijadobravoda.com thông tin chương trình Ưu đãi học tập phí các khoá học hijadobravoda.com giành cho K99 từ ngày 26 mon 03 năm 2017 đến khi hết ngày 31 mon 03 năm 2017 như sau:


*

STTKHOÁ HỌCHỌC PHÍ GỐCHỌC PHÍ ƯU ĐÃILINK ĐĂNG KÍ
1LUYỆN ĐỀ TOÁN (30 ĐỀ)400.000Đ200.000ĐĐĂNG KÍ
2TƯ DUY TRẮC NGHIỆM TOÁN400.000Đ200.000ĐĐĂNG KÍ
3BÁM SÁT TOÀN DIỆN TOÁN 12800.000Đ400.000Đ

ĐĂNG KÍ

4NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THỰC TIỄN200.000Đ100.000ĐĐĂNG KÍ

Riêng những em học sinh 2000 trở đi rất có thể tham khảo khoá học: PRO X TOÁN 2018 trên hijadobravoda.com được xây dựng giành riêng cho các em trên đây:http://hijadobravoda.com/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

(Video ra mắt khoá PRO X TOÁN 2018 trên hijadobravoda.com)

(Video reviews lộ trình Khoá PRO X TOÁN 2018 tại hijadobravoda.com)
Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành + Bản Tường Trình Bài Thực Hành 2 Hóa Học 8 Bài Thực Hành 2

*

Các em là học viên 2000 hiện tại là lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 theo dõi cho thầy khoá PRO X TOÁN 2018 tại hijadobravoda.com sau đây: