Câu hỏi: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

A.lực tác dụng bằng không.

Bạn đang xem: Dao động cơ học đổi chiều khi

B.lực tác dụng đổi chiều.

C.lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

D.lực tác dụng tất cả độ lớn cực đại

Lời giải:

Đáp án: D. Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc lực tác dụng gồm độ lớn cực đại

Giải thích:

Dao động cơ học của một vật sẽ đổi chiều tại biên → lực tác dụng lên vật gồm độ lớn cực đại.

Các em thuộc hijadobravoda.com tìm hiểu thêm các kiến thức về dao động cơ học điều hoà nhé!

1. Dao động cơ học là gì?

Dao động cơ học là sự chuyển động của một vật xung quanh một vị trí xác định gọi là vị trí cân nặng bằng, bao gồm 2 dạng phổ biến là Dao động tuần hoàn cùng Dao động điều hòa.

Một dao động cơ học của bé lắc lò xo được biểu diễu theo hàm Sin hoặc Cos theo thời gian t như sau: x = A.cos ( ωt + Ψ ), v = – ωA.sin( ωt + Ψ ), a = -ω².cos ( ωt + Ψ )

Trong đó: x – Li độ ( cm hoặc m ), v – Vận tốc ( m / s hoặc centimet / s ), a – Gia tốc ( centimet / s² hoặc m / s² ), t – Thời gian ( s ), A – Biên độ ( cm ), ω – Tần số góc ( rad / s ), Ψ – pha ban đầu ( rad )

Các công thức quan liêu trọng:

ω = 2Π / T với T là chu kì ( s )

A² = x² + v² / ω², Vmax = ω.A với Vmax là vận tốc cực đại.

Vật ở vị trí cân nặng bằng thì x = 0, Vmax, vật ở vị trí biên thì x = A, v = 0

w = 0.5.k.A² với k = m.ω² là độ cứng của lò xo ( N / m), w là năng lượng ( J )

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi" width="550">

2. Ghê nghiệm luyện thi phần Dao động cơ học

Để bao gồm được một bài xích thi tốt, việc đầu tiên là phải nắm chắc kiến thức về những khái niệm cơ bản, công thức, trường hợp làm sao áp dụng từng loại công thức nào,… Nếu đã nắm vững kiến thức nhưng không hệ thống lại bạn sẽ rất cấp tốc quên. Bởi vì vậy, để gồm thể nhớ lâu hơn bạn có thể sử dụng Mindmap với hình vẽ sinh động, color sắc bắt mắt giúp bạn nắm kiến thức tốt hơn và nhớ lâu hơn. Đây là một phương pháp hữu ích giúp bạn cải thiện trí nhớ của mình.

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 2)" width="543">

3. Bài xích tập về dao động cơ

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm. Khi vật bao gồm li độ x = 2 cm thì vật tất cả tốc độ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Từ phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm, ta xác định được các đại lượng sau:

Biên độ A = 4 (cm), tốc độ góc ω = 2π (rad/s)

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 3)" width="123">

Khi x = 2 (cm), áp dụng hệ thức liên hệ ta được

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 4)" width="436">

Ví dụ 2:<ĐH - 2011> Một chất điểm dao động điều hòa bên trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân nặng bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Lúc chất điểm gồm tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

Hướng dẫn:

Khi chất điểm qua VTCB thì tất cả tốc độ cực đại vmax= Aω = đôi mươi cm/s.

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 5)" width="530">

→ Biên độ dao động của chất điểm là A = vmax/ω = 20/4 = 5 cm.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Vật Lý Lớp 6 Bài 21 : Một Số Ứng Dụng Của Sự Nở Nhiệt

Ví dụ 3:Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về F = –2cos(4πt + π/3) N. Lấy π2= 10. Biên độ dao động của vật bằng

Hướng dẫn:

Đổi m = 100 g = 0,1 kg.

Ta có ω = 4π rad/s, Fmax= 2 N

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 6)" width="541">

Ví dụ 4:Một vật dao động điều hòa: khi vật bao gồm li độ x1= 3cm. Thì vận tốc là v1= 4π cm/s, khi vật tất cả li độ x2= 4cm thì vận tốc là v2= 3π cm/s. Tra cứu tần số góc và biên độ của vật?

Hướng dẫn:

Từ những hệ thức độc lập với thời gian ta có:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 7)" width="393">