Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo


Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo được biên soạn bám quá sát chương trình Toán 6 bắt đầu năm 2021 - 2022. Mong muốn bộ đề thi này để giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề cương toán lớp 6

- cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ tiếp sau đây có hình trạng gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD tất cả hai cặp cạnh đối song song AB với BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp những ước tầm thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ý muốn lát nền cho một căn phòng của phòng mình gồm hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 8m với chiều rộng là 5m. Các loại gạch lát nền được áp dụng là gạch men vuông có cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch vữa không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà có 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu sắc vàng. Hà có thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu túi làm thế nào cho số bi đỏ cùng bi quà được chia đông đảo vào các túi? khi đó mỗi túi có bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ tiếp sau đây có làm ra gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình bao gồm 6 cạnh và thực hiện đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD có bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD có bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối song song AB cùng BC; CD và AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng bởi vì bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng bởi vì bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vì chưng AB với BC; CD và AD không phải các cạnh đối nên nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp các ước thông thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x vừa lòng -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết cho 2 vừa chia hết mang đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết đến 3 với 9 thì tổng các chữ số của nó nên chia hết cho 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 bắt buộc ta bao gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết đến 3 và phân tách hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn hộ là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để lát mặt sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng từng túi là hầu hết nhau bắt buộc 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Vì thế x là ước bình thường của 42 với 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào các túi nhất) buộc phải x là mong chung lớn số 1 của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu kim cương mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): kiếm tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường phù hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường thích hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vì chưng x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = B = 0; 1; 2; ...; 100 gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác định sau:

A) một số trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) ví như hai số chia hết đến 3 thì tổng của nhì số đó phân chia hết mang lại 9.

C) phần đông số chẵn thì luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân tách hết đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là phân tích số 80 ra vượt số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang có hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: thứ tự triển khai phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cộng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép phân chia – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm có 220 nàng và 280 nam dự định chia thành các nhóm thế nào cho số cô bé và số nam nghỉ ngơi mỗi nhóm gần như nhau, biết số team chia được không ít hơn 1 nhóm với không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi tất cả thể tạo thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều lâu năm là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A phân chia hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số thành phần của tập thích hợp ta sẽ tính theo công thức tính số số hạng.

Số thành phần của tập thích hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác định đúng trong các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết cho 9 thì luôn luôn chia hết đến 3.

B) giả dụ hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó phân tách hết cho 9.

C) đông đảo số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết mang lại 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì số chia hết cho 9 có dạng 9k nhưng mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết mang đến 3

B) sai vì 6 cùng 9 phân chia hết mang đến 3 dẫu vậy tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không phân tách hết mang đến 9.

C) sai vì chưng 42 là số chẵn nhưng không phân tách hết mang lại 5.

D) Sai do số gồm tận thuộc là 3 không phân chia hết cho 2 lấy ví dụ 33 không phân tách hết đến 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác số đông được trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: 40+ Mẫu Hình Xăm Cô Gái Thổ Dân Và Những Bí Mật Có Thể Bạn Chưa Biết

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">