Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 nâng cấp năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)

hijadobravoda.com biên soạn và học hỏi Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 5 của các trường trên cả nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong các bài thi Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa học kì 1

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số "Mười tám phẩy tứ mươi hai" viết như sau:

A. 108,402 B. 18, 402

C. 18,42 D. 108, 42

Câu 2: (0,5 điểm) Viết

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0 B. 10.0

C. 0,01 D. 0,1

Câu 3: (1điểm) Để đặt số trang một cuốn sách yêu cầu dùng tất cả 1995 chữ số. Hỏi cuốn sách gồm bao nhiêu trang?

A. 601 trang B. 701 trang

C. 602 trang D. 702 trang

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 400m, chiều rộng lớn 250m. Diện tích của khu đất đó là:

A. 10ha B. 1km2

C. 1ha D. 0,01km2

Câu 5: (0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong các số 9,09; 9,89; 8.99; 8,9 là:

A. 9,09 B. 9,89

C. 8,99 D. 8,9

Câu 6: ( 0,5 điểm) 9cm2 8 mm2 = ...mm2

Số phù hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 98 B. 908

C. 980 D. 9800

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*
*

*
*

Câu 2: (2 điểm ) mang đến phân số. Hãy tìm một số để khi cùng thêm số kia vào tử số và mẫu mã số của phân số đã cho thì được phân số mới có giá trị bằng phân số

*
.

Câu 3: (2điểm) Trong trào lưu thi đua trồng cây khiến rừng, mái ấm gia đình bạn Lan đã trồng được một vài cây. Ngày đầu tiên gia đình Lan trồng được

*
số cây cùng 15 cây; ngày thứ hai trồng được
*
số cây còn lại và 30 cây; ngày thứ tía trồng đượcsố cây sót lại sau cả hai ngày cùng trồng nốt 52 cây thì vừa không còn số cây. Hỏi số cây gia đình Lan trồng trong tía ngày là bao nhiêu?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng câu 3, 4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CCBADB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :( mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

*
*
*
*
*
*
*

Câu 2:

Hiệu số giữa mẫu số với tử số của phân sốlà: 13 - 7 = 6 ( 0,25 điểm )

Khi cùng sản xuất tử số và mẫu số của một phân số với một số giống hệt thì hiệu của tử số và mẫu mã số không chuyển đổi vẫn bởi 6. ( 0,25 điểm )

Ta gồm sơ đồ:

Tử số mới:

*

Mẫu số mới: (0,25 điểm )

*

Tử số của phân số mới là:

6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 điểm)

Số buộc phải tìm là: 12 - 7 = 5 (0,5 điểm)

Đáp số : 5 (0,25 điểm)

Câu 3:

Vì ngày thứ cha trồng đượcsố cây sót lại sau cả nhị ngày với trồng nốt 52 cây thì vừa hết số cây nên

*
số cây sót lại là 52 cây. ( 0,25 điểm )Số cây xanh được trong thời gian ngày thứ cha là:

52 x 4 = 208 (cây) ( 0,5 điểm )

Số cây xanh được trong thời gian ngày thứ hai cùng ngày thứ cha là:

( 208 + 30) : 2 x 3 = 357 (cây) ( 0,5 điểm )

Tổng số cây cối được trong bố ngày là:

( 357 + 15) : 4 x 5 = 465( cây) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 465 cây ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) trong các số 512,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51 số bao gồm chữ số 5 ở hàng tỷ lệ là:

A. 512,34B. 432,15

C. 235,41D. 423,51

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0 B. 0,03

C. 30,0 D. 0,3

Câu 3: (1điểm) vào một cuộc họp có toàn bộ 20 đại biểu tham dự. Toàn bộ các đại biểu đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

A. 190 cái B. 109 cái

C. 200 chiếc D. 380 cái

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật gồm tỉ lệ trên phiên bản đồ là

*
có chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 2cm. Diện tích của khu đất đó ngoài thực tế là:

A. 8 m2 B. 8 cm2

C. 80 m2 D. 800 m2

Câu 5: (0,5 điểm) Số bé nhất trong những số : 5,25 ; 5,54 ; 4,99 ; 4,89 là:

A. 5,25 B. 5,54

C. 4,89 D. 4,99

Câu 6: ( 0,5 điểm) 5,05 ha = ... M2. Số thích hợp để điền vào vị trí chấm là:

A. 55000B. 50500

C. 50050D. 50005

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Một nhỏ trâu ăn uống hết một bó cỏ vào 16 phút. Nhưng lại trâu mới nạp năng lượng được 4 phút thì bao gồm thêm một nhỏ bê đến ăn uống cùng. Cả hai nạp năng lượng trong 10 phút nữa thì không còn cỏ. Hỏi nếu con bê ăn 1 mình thì sau bao lâu ăn hết bó cỏ?

Câu 3: (2điểm) Một hình vuông có diện tích s 196cm2 và có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BDADCB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: ( từng phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

Trong 1 phút bé trâu ăn uống hết

*
bó cỏ nên trong 4 phút bé trâu ăn uống được
*
bó cỏ hay
*
bó cỏ. (0,25 điểm )

Trong 10 phút nhị con ăn hết:

*
(bó cỏ) (0,25 điểm)

Trong 1 phút nhị con ăn uống hết:

*
(bó cỏ) ( 0,25 điểm )

Trong 1 phút bé bê ăn hết:

*
(bó cỏ) ( 0,5 điểm )

Con bê nạp năng lượng hết bó cỏ trong:

*
(phút) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 80 (phút) (0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Vì: 14 x 14 = 196 buộc phải cạnh hình vuông là 14cm

Chu vi hình vuông ( xuất xắc chu vi hình chữ nhật là )

14 x 4 = 56 ( cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Ta tất cả sơ đồ vật :

Chiều rộng lớn :

*

Chiều dài :

*

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28: (1 + 3) = 7(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 28 – 7 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 21 x 7 = 147 (cm2)

Đáp số : 147 cm2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong những 459,003 thuộc hàng:

A. đơn vị chức năng B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm D. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

*
thế kỉ = …. Năm . Số phù hợp để viết vào khu vực chấm là :

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) hiện nay cha hơn bé 30 tuổi cùng gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy bay cứ 15phút bay được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy cất cánh đó cất cánh đ¬ược bao nhiêu ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x, biết x là số tự nhiên và thoải mái và 28,64 2. Số phù hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2000 m2 B. 4000 m2

C. 10000 m2 D. 25000 m2

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*

Câu 2: (2 điểm) Một người thợ mộc cưa một khúc gỗ nhiều năm 12m thành những đoạn lâu năm 15dm. Mỗi lần cưa hết 6 phút. Hỏi bạn ấy cưa chấm dứt khúc gỗ kia hết bao thọ ?

Câu 3: (2 điểm) vớ cả học viên của một trường Tiểu học tập đi tham quan du lịch bằng ô tô. Nếu như mỗi xe cộ chở 45 bạn thì tất cả 20 học viên không được lên xe. Trường hợp đổi các xe đó thành xe 60 nơi thì thế thể chở thêm được 55 học sinh nữa. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DBDACB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

bạn ta giảm ra được số đoạn gỗ là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để giảm được 8 đoạn phải cưa 7 hèn cưa, mỗi nhát cưa phải 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy người ấy cưa chấm dứt khúc gỗ hết số thời gian là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi trên tất cả các xe cộ 60 chỗ nhiều hơn nữa số học viên ngồi trên toàn bộ các xe pháo 45 khu vực là:

20 + 55 = 75 ( học sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe pháo 60 chỗ nhiều hơn thế một xe pháo 45 vị trí số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe cộ có toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

trường đó tất cả số học viên đi du lịch tham quan là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học sinh ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) hiệu quả của phép tính

*
là :

*

Câu 2: (0,5 điểm) tư và tía phần năm viết là

*

Câu 3: (1điểm) Trong cuộc thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. ở lần phun thứ bốn sạ thủ đó phải đạt từng nào điểm để qua 4 lần bắn điểm trung bình giành được là 145.

A. 580 điểm B. 303 điểm

C. 293 điểm D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một số trong những có bố chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số chín vào phía bên trái số kia ta được một số lớn gấp 26 lần số bắt buộc tìm.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Bằng Máy Tính Giải Phương Trình, Cách Giải Phương Trình Trên Máy Tính

A. 306 B. 360

C. 630 D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

A. A = trăng tròn B. A = 200

C. A = 10 D. A = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính cực hiếm biểu thức

*
:

*

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm) hiện nay trung bình cùng tuổi của mẹ và bé là 24 tuổi . Biết 5 năm ngoái mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi hiện thời mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 3: (2 điểm) Tổng nhị số tự nhiên bằng 535. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng tất cả 12 số thoải mái và tự nhiên khác

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DCDBAB

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: 2 điểm

tổng cộng tuổi mẹ và tuổi con hiện nay là: 24 x 2 = 48 (tuổi). ( 0,5 điểm)

vày mỗi năm mọi cá nhân tăng 1 tuổi nên bây chừ mẹ vẫn hơn nhỏ 26tuổi. ( 0,25 điểm)

Tuổi bà mẹ là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Tuổi con là: 37 – 26 = 11 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Đáp số: mẹ 37 tuổi; nhỏ 11 tuổi ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giữa hai số tự nhiên có 12 số từ bỏ nhiên, yêu cầu giữa chúng gồm 13 khoảng tầm cách. Vậy hiệu nhị số là 13. ( 0,5 điểm)

Số mập là: (535 + 13) : 2 = 274 ( 0,5 điểm)

Số bé xíu là: 275 – 13 = 261. ( 0,5 điểm)

Đáp số: Số khủng 274; số bé bỏng 261 ( 0,5 điểm)

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép tính nào đúng :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) giải pháp viết như thế nào đúng ?

A. 1ha =

*
hm2

B. 1ha =

*
km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học viên nam câu được 5 con cá vào 5 phút. Hỏi cùng với vận tốc câu vì thế thì 100 học sinh nam câu đ¬ược 100 nhỏ cá trong bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) phải nhân 45 cùng với số nào để được kết quả là một số trong những có chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) search x:

*
*

Câu 6: ( 0,5 điểm) tra cứu phân số nhỏ tuổi nhất trong các phân số sau:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Để làm cho một công việc, ví như người trước tiên làm riêng 1 mình thì đề nghị mất 7 giờ bắt đầu xong. Nếu bạn thứ hai có tác dụng riêng 1 mình thì đề nghị mất 3h mới xong. Hỏi trường hợp cả hai tín đồ cùng làm quá trình đó thì sau bao lâu sẽ ngừng ?

Câu 3: (3điểm) chưng An mua 3 bộ bàn và 7 mẫu ghế với tổng cộng tiền buộc phải trả là 1598000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000đồng. Hỏi tổng mức giá một chiếc bàn ghế là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CDACBC

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính( mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

1 tiếng người thứ nhất làm được số phần quá trình là :

(công việc) ( 0,5 điểm)

1 giờ người thứ hai có tác dụng được số phần quá trình là :

(công việc) ( 0,25 điểm)

1 giờ đồng hồ cả hai fan làm được số phần công việc là :

*
(công việc) ( 0,5 điểm)

nếu cả hai tín đồ cùng làm công việc đó thì cần số thời hạn để dứt là :

*
(giờ) = 2 tiếng 6 phút ( 0,5 điểm)

Đáp số : 2 tiếng 6 phút ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Theo bài ra ta bao gồm : tải 3 bàn + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 1)

giá chỉ 1 bàn giá bán đắt hơn 1 ghế là 226 000 đồng ( 0,25 điểm)

Thay mua 3 bàn bởi mua 3 ghế ta tất cả :

3 bàn = 3 ghế + 226 000 đồng x3 = 3 ghế +678 000 đồng(2) ( 0,25 điểm)

chũm (2) vào (1) ta có: 3 ghế + 678 000 đồng + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 0,25 điểm)

Hay: mua 10 ghế = 1 598 000 đồng - 678 000 đồng = 920 000 đồng( 0,25 điểm)

giá bán tiền sở hữu 1 dòng ghế là: