Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn trụ tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao bọc hình trụ tròn chỉ bao gồm diện tích mặt xung quanh, bảo phủ hình trụ tròn, ko gồm diện tích s hai đáy.

Bạn đang xem: Diện tích hình trụ tròn xoay

Diện tích hình trụ hay được nhắc đến với 2 khái niệm: bao quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích phương diện xung quanh, phủ quanh hình trụ, không gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ phệ của tổng thể không gian hình chỉ chiếm giữ, bao gồm cả diện tích xung quanh và ăn mặc tích hai lòng tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bằng chu vi con đường tròn đáy nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có bán kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình tròn trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung quanh của hình tròn trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một bóng đèn huỳnh quang lâu năm 1,2m, đường kính của mặt đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào trong 1 ống giấy cứng mẫu thiết kế hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để triển khai một hộp.

Xem thêm: Sức Mạnh Tiềm Thức - Tóm Tắt & Review Sách

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng đề nghị tính chính là diện tích bao bọc của một hình hộp tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao phủ của hình hộp chính là diện tích bốn hình chữ nhật đều nhau với chiều nhiều năm là 120 cm và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm ngoại hình trụ (không nắp) có bán kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cùng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*