- Chọn bài bác -Bài 1: nhì góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳngBài 4: hai tuyến đường thẳng song songLuyện tập trang 91-92Bài 5: định đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song songLuyện tập trang 94-95Bài 6: tự vuông góc đến song songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 7: Định lí giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 7 trang 99: Ba đặc điểm ở bài 6 là tía định lí. Em hãy tuyên bố lại cha định lí kia

Lời giải

Ta gồm : tía định lí là

– hai tuyến đường thẳng biệt lập cùng vuông góc với nột mặt đường thẳng thứ tía thì chúng tuy vậy song với nhau

– Một con đường thẳng vuông góc với một trong các hai đường thẳng tuy vậy song thì nó cũng vuông góc với con đường thẳng kia

– hai đường thẳng minh bạch cùng tuy vậy song cùng với một đường thẳng thứ bố thì chúng tuy vậy song với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 7 trang 100:

a) Hãy đã cho thấy giả thiết và kết luận của định lí : “Hai con đường thẳng rõ ràng cùng tuy vậy song với một mặt đường thẳng thứ bố thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau”

b) Vẽ hình minh họa định lí trên và viết, giả thiết kết luận bằng kí hiệu

Lời giải

Ta gồm :

a) mang thiết : hai đường thẳng tách biệt cùng tuy nhiên song cùng với một con đường thẳng thứ ba

Kết luận : chúng tuy vậy song cùng với nhau

b) hình vẽ minh họa

*

Giả thiết : a//c ; b//c

Kết luận : a//b

Bài 49 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy chỉ ra giả thiết và tóm lại các định lí sau:

a) ví như một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong đều nhau thì hai đường thẳng đó tuy vậy song.

Bạn đang xem: Định lí lớp 7

b) nếu một con đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy nhiên song thì nhị góc so le trong bằng nhau.

Lời giải:

a) đưa thiết: Đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng làm thế nào cho có một góc so le trong bởi nhau.

Kết luận: hai tuyến phố thẳng đó tuy vậy song.

b) giả thiết: Một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.


Kết luận: nhị góc so le trong bằng nhau.

Bài 50 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết tóm lại của định lí sau bằng cách điền vào địa điểm trống Nếu hai đường thẳng biệt lập cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thứ bố thì.

b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng phương pháp kí hiệu.

Lời giải:

a) Nếu hai tuyến phố thẳng sáng tỏ cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thứ b thì tuy vậy song cùng với nhau.

b) Hình minh họa và viết trả thiết tóm lại bằng kí hiệu:

*

Giả thiết: a⊥c, b⊥c

Kết luận: a//b

Bài 51 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết định lí nói tới một con đường thẳng vuông góc với 1 trong hai mặt đường thẳng tuy nhiên song.

b) Vẽ hình minh hoa định lí đó với viết giả thiết tóm lại bằng kí hiệu.

Lời giải:

a) nếu như một đường thẳng vuông góc với 1 trong hai con đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

b) Hình minh hoa với viết mang thiết tóm lại bằng kí hiệu:

*

GT : a//b , c⊥a

KL : c⊥b

Bài 52 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): coi hình 36, hãy điền vào vị trí trống (…) để chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

GT: …..

Xem thêm: Phát Biểu Định Luật Ohm ), Ý Nghĩa Điện Trở Của Dây Dẫn Là Gì?

KL: …..

Các xác định Căn cứ của khẳng định
1
*
Vì…
2
*
Vì…
3
*
Căn cứ vào…
4
*
Căn cứ vào…

*