Đôi khi họ làm bài toán với một bảng tính Excel đựng nhiều con số, tuy thế lại ko thể tiến hành các hàm toán học như cộng, trừ, nhân hoặc phân tách trên những con số này.

Có một số tại sao gây ra lỗi này nhưng chắc rằng phổ vươn lên là nhất là những con số này format dưới dạng văn bạn dạng thay vì định dạng số đề nghị Excel sẽ không còn hiểu đó là số để tiến hành các phép tính.

Bạn đang xem: Đổi định dạng trong excel

Chuyển định hình văn phiên bản thành số trong Excel

Thông hay Excel sẽ hiện thị chú ý ⚠ cho mình biết được những dữ liệu số nhưng đang được định dạng bên dưới dạng văn bản. Sau đây là 5 cách mà chúng ta cũng có thể tham khảo áp dụng.


1) thực hiện công cụ kiểm tra lỗi của Excel

Nếu các Cells đựng giá trị hiện nay thị ký kết hiệu lưu ý lỗi ⚠ thì bạn có thể nhấn vào vào ký kết hiệu đó và lựa chọn Convert to lớn Number để chuyển về định dạng số.

Xem thêm: Đóng Vai Ông Hai Kể Lại Diễn Biến Tâm Trạng Của Ông Hai Khi Nghe Tin Làng Theo Giặc


*

Tiếp tục Next cho đến cửa sổ Step 3 và lựa chọn Finish.