Cho các este: Benzyl fomat(1) vinyl axetat (2) tripanmitin(3) metylacrylat(4). Phenyl axetat(5). Hàng gồm các este số đông phản ứng được cùng với dd NaOH(đun nóng) có mặt ancol là:

Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. (1), (2), (3)Câu B. (2), (3), (5)Câu C. (1), (3), (4)Đáp án đúngCâu D. (3), (4), (5)

Giải mê thích câu trả lời

Click để xem phân tích và lý giải của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo cùng hiển thị trong vòng 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình duy trì website luôn luôn miễn tổn phí cho tất cả học sinh)Cảm ơn chúng ta rất những ^^!

Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa 2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa NaOH + HCOOCH2 − C6H5 → HCOONa + HOCH2 − C6H5 NaOH + CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COONa NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa


Cho dãy những chất sau: tripanmitin, axit amino axetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy gồm phản ứng với hỗn hợp NaOH (đun nóng) là

Nguồn nội dung

ĐỀ THAM KHẢO LẦN 3 - BỘ GD-ĐT

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa NaOH + H2NCH2COOH → H2O + H2NCH2COONa


Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A.
H2.

Bạn đang xem: Este tác dụng với naoh

Câu B. Dung dịch NaOH.Câu C. Dung dịch Br2.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 170 : Luyện Tập Chung Trang 124,125

Câu D. Cu(OH)2.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa


Cho các este: Benzyl fomat(1) vinyl axetat (2) tripanmitin(3) metylacrylat(4). Phenyl axetat(5). Dãy gồm các este phần lớn phản ứng được với dd NaOH(đun nóng) hiện ra ancol là:

Phân các loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A.
(1), (2), (3) Câu B. (2), (3), (5)Câu C. (1), (3), (4)Câu D. (3), (4), (5)

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa 2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa NaOH + HCOOCH2 − C6H5 → HCOONa + HOCH2 − C6H5 NaOH + CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COONa NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa


Cho dãy những chất: benzyl axetat, anlyl axetat, vinyl fomat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng hình thành ancol là


Nguồn nội dung

THPT BỈM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NaOH + HCOOC2H5 → C2H5OH + HCOONa 3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa NaOH + CH3COOCH2-C6H5 → CH3COONa + C6H5CH2OH NaOH + CH3COOCH2-CH = CH2 → CH3COONa + CH2=CH-CH2-OH


Nhân quả trong cuộc sống

*
*

*

*

Sản phẩm xây dựng vì chưng Be Ready Education nước australia vì mục đích phi lợi nhuận