Cho hai tuyến đường tròn đều nhau (O) với (O") giảm nhau tại nhì điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO"D. Gọi E là giao điểm thiết bị hai của AC với đường tròn (O") .a) So sánh các cung nhỏ BC, BD.b) chứng mình rằng B là điểm chính giữa của cung EBD (tức là điểm B phân tách cung EBD thành hai cung bằng nhau:(oversetfrownBC=oversetfrownBD))

 


Gợi ý:

Sử dụng định lí 1:

- nhị cung đều bằng nhau căng hai dây bởi nhau

- nhì dây cân nhau căng nhị cung bởi nhau

*

a)

Xét mặt đường tròn (O) có:(OB=OA=OC=RRightarrow OB=dfrac 1 2 OC)

Suy ra ABC là tam giác vuông trên B (tính chất đường trung con đường trong tam giác vuông)

Tương tự, ta cũng có: tam giác ABD vuông tại B.

Bạn đang xem: Giải bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Xét hai tam giác ABC vuông tại B cùng tam giác ABD vuông trên B có:

+) AB chung.

+) AC = AD (đường kính của hai tuyến phố tròn bởi nhau)

Suy ra:(Delta ABC=Delta ABD)(cạnh huyền - cạnh góc vuông)

(Rightarrow BC=BD)(cặp cạnh tương ứng)

Vậy(oversetfrownBC=oversetfrownBD)

b) Để chứngminh B là điểm ở chính giữa cung EBD ta bệnh minh(oversetfrownBE=oversetfrownBD)

Xét tam giác ADE có:(O"A=O"D=O"ERightarrow O"E=dfrac 1 2 AD)

Nên ADE là tam giác vuông tại E.

Trong tam giác vuông CED gồm B là trung điểm DC (DB = BC).

Nên EB là mặt đường trung tuyến.

Suy ra EB = BD = BC.

Vậy trong mặt đường tròn (O") bao gồm EB = DB nên(oversetfrownBE=oversetfrownBD) xuất xắc B là điểm vị trí trung tâm cung EBD.

Xem thêm: Ba Cua Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó, Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó


Xem clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 2: tương tác giữa cung cùng dây khác • Giải bài xích 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ đường tròn tâm... • Giải bài xích 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn... • Giải bài bác 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại tam giác ABC. Trên tia... • Giải bài bác 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng tỏ rằng: Trong... • Giải bài 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) minh chứng rằng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 2: liên hệ giữa cung cùng dây
• Giải bài 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 9 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12