Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với nhau và khi \(x = 8\) thì \(y = 15\)

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x =6; x = 10\).

Bạn đang xem: Giải bài 12 trang 58 sgk toán 7 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (\(a\) là một hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a.\)


Lời giải chi tiết

a) \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát \(y = \dfrac{a}{x}\) \((a\ne0)\) 

Theo đề bài \(x = 8\) thì \(y = 15\), thay vào công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) ta được: 

\(15 = \dfrac{a}{8}\) hay \(a = 15.8 = 120\)

Vậy hệ số tỉ lệ là \(120.\)

b) Công thức biểu diễn \(y\) theo \(x\) là: \(y = \dfrac{120}{x}\)

c) Khi \(x = 6\) thì \(y = \dfrac{120}{6} = 20\).

Khi \(x = 10\) thì \(y = \dfrac{120}{10} = 12\).

Xem thêm: Phụ Nữ NgoạI Tình Dù Mê MuộI ĐếN MấY Cùng ĐừNg Làm 4 ĐiềU Này NếU Không MuốN Trả Giá Quá ThảM

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.