(eqalign& ,,left( 3x - 2 ight)left( 4x + 5 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix3x - 2 = 0 hfill cr 4x + 5 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix3x = 2 hfill cr 4x = - 5 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = dfrac23 hfill cr x = dfrac-54 hfill cr ight. cr )

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm (S = left dfrac23;dfrac-54 ight \).

Bạn đang xem: Giải bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2


LG b.

((2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,left( 2,3x - 6,9 ight)left( 0,1x + 2 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix2,3x - 6,9 = 0 hfill cr 0,1x + 2 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix2,3x = 6,9 hfill cr 0,1x = - 2 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 6,9:2,3 hfill cr x = left( - 2 ight):0,1 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 3 hfill cr x = - 20 hfill cr ight. cr )

Vậy phương trình có tập vừa lòng nghiệm (S = 3;-20\)


LG c.

(left( 4x + 2 ight)left( x^2 + 1 ight) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương thức giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Vì (x^2 ge 0) với tất cả (x inmathbb R).

Do kia (x^2 + 1 ge 1) với hầu hết (x inmathbb R)

(eqalign& left( 4x + 2 ight)left( x^2 + 1 ight) = 0 cr & Leftrightarrow 4x + 2 = 0,,( extVì x^2 + 1ge 1 ) cr & Leftrightarrow 4x = - 2 cr & Leftrightarrow x = left( - 2 ight):4 cr & Leftrightarrow x = - 1 over 2 cr )

Vậy phương trình có tập vừa lòng nghiệm (S = left dfrac-12 ight \).


LG d.

Xem thêm: Tuyển Tập De Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Trắc Nghiệm Vào Lớp 10 Có Đáp Án

((2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương thức giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,left( 2x + 7 ight)left( x - 5 ight)left( 5x + 1 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix2x + 7 = 0 hfill cr x - 5 = 0 hfill cr 5x + 1 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix2x = - 7 hfill cr x = 5 hfill cr 5x = - 1 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = dfrac - 72 hfill cr x = 5 hfill cr x = dfrac - 15 hfill cr ight. cr )

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là (S = left dfrac-72;5;dfrac-15 ight \) 

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 280 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.