Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân lắp thêm (3)): 


LG a

(x^2 = 2)

Phương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

Bạn đang xem: Giải bài 3 trang 6 sgk toán 9 tập 1

+) thực hiện quy tắc làm tròn số:

Nếu chữ số trước tiên bỏ đi nhỏ tuổi hơn (5) thì ta không thay đổi các chữ số còn lại.

Nếu chữ số thứ nhất bỏ đi to hơn hoặc bằng (5) thì ta thêm vào đó (1) vào chữ số sau cuối của phần tử còn lại. 

Lời giải chi tiết:

Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Bấm máy tính xách tay ta được:

(xapprox pm 1,414)

*


LG b

(x^2 = 3) 

Phương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

+) áp dụng quy tắc làm cho tròn số:

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ tuổi hơn (5) thì ta không thay đổi các chữ số còn lại.

Nếu chữ số trước tiên bỏ đi to hơn hoặc bởi (5) thì ta cộng thêm (1) vào chữ số sau cuối của phần tử còn lại. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng laptop ta được:

( x approx pm 1,732)


LG c

(x^2 = 3,5) 

Phương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

+) sử dụng quy tắc làm cho tròn số:

Nếu chữ số thứ nhất bỏ đi nhỏ hơn (5) thì ta giữ nguyên các chữ số còn lại.

Nếu chữ số trước tiên bỏ đi to hơn hoặc bởi (5) thì ta cộng thêm (1) vào chữ số ở đầu cuối của bộ phận còn lại. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được:

(x approx pm 1,871) 


LG d

(x = 4,12) 

Phương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

+) áp dụng quy tắc làm tròn số:

Nếu chữ số thứ nhất bỏ đi bé dại hơn (5) thì ta không thay đổi các chữ số còn lại.

Xem thêm: Khi Nào Dùng Trợ Động Từ Tiếng Anh: Be, Do, Have, Khi Nào Dùng Trợ Động Từ

Nếu chữ số thứ nhất bỏ đi lớn hơn hoặc bằng (5) thì ta cộng thêm (1) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. 

Lời giải chi tiết:

 Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng laptop ta được:

(x approx pm 2,030)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.