(sqrt1dfrac916.5dfrac49.0,01=sqrtdfrac1.16+916.dfrac5.9+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac16+916.dfrac45+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.dfrac499.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.sqrtdfrac499.sqrtdfrac1100)

(=dfracsqrt25sqrt16.dfracsqrt49sqrt9.dfracsqrt1sqrt100)

(=dfracsqrt5^2sqrt4^2.dfracsqrt7^2sqrt3^2.dfrac1sqrt10^2)

(=dfrac54.dfrac73.dfrac110=dfrac5.7.14.3.10=dfrac35120=dfrac724.)


LG b

( sqrt1,44.1,21-1,44.0,4)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , với (a ge 0).

Bạn đang xem: Giải bài 32 trang 19 sgk toán 9 tập 1

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) cùng với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), cùng với (a, b ge 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(sqrt1,44.1,21-1,44.0,4 )(= sqrt1,44(1,21-0,4))

(=sqrt1,44.0,81)

(=sqrt1,44.sqrt0,81)

(=sqrt1,2^2.sqrt0,9^2)

(=1,2.0,9=1,08).


LG c

( sqrtdfrac165^2-124^2164)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), với (a, b ge 0).

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 

(sqrtdfrac165^2-124^2164)(=sqrtdfrac(165-124)(165+124)164)

(=sqrtdfrac41.28941.4) (=sqrtdfrac2894)

(=dfracsqrt289sqrt4) (=dfracsqrt17^2sqrt2^2) (=dfrac172).


LG d

( sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) cùng với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), với (a, b ge 0).

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2) (=sqrtdfrac(149-76)(149+76)(457-384)(457+384))

(=sqrtdfrac73.22573.841) (=sqrtdfrac225841)

(=sqrt dfrac15^229^2 = sqrt left( dfrac1529 ight)^2=dfrac1529).

Xem thêm: Tin Lâm Đồng Mới Nhất Về Tỉnh Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng Điện Tử

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 166 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.