Hình (23) cho biết (a // b) với (c) cắt (a) tại (A,) giảm (b) tại (B.)

*

Hãy điền vào nơi trống (...) trong số câu sau:

a) (widehatA_1=...) (vì là cặp góc so le trong).

Bạn đang xem: Giải bài 36 trang 94 sgk toán 7 tập 1

b) (widehatA_2=...) (vì là cặp góc đồng vị).

c) (widehatB_3+widehatA_4=...) (vì ...).

d) (widehatB_4=widehatA_2) ( vày ...).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng tính chất của hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.

Nếu một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song thì:

a) nhì góc so le trong bởi nhau.

b) nhì góc đồng vị bằng nhau.

c) nhị góc trong cùng phía bù nhau.


Lời giải đưa ra tiết

a) (widehatA_1=mathbfwidehatB_3) (vì là cặp góc so le trong).

b) (widehatA_2=mathbfwidehatB_2) (vì là cặp góc đồng vị).

c) (widehatB_3+widehatA_4=mathbf180^circ) (vì là cặp góc trong cùng phía bù nhau).

d) (widehatB_4=widehatA_2) ( vị cùng bằng (mathbfwidehatB_2)).

Xem thêm: Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 7 Đề 2 (35 Mẫu), Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 7 Đề 2

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.