Lúc(6) giờ đồng hồ sáng, một xe máy xuất hành từ(A) nhằm đến(B.) Sau đó(1) giờ, một xe hơi cũng phát xuất từ(A) đến(B) với gia tốc trung bình to hơn vận tốc vừa phải của xe pháo máy(20km/h.) Cả nhì xe mang lại B đôi khi vào lúc(9) giờ(30) phút sáng thuộc ngày. Tính độ lâu năm quãng đường(AB) và vận tốc trung bình của xe máy.
Bạn đang xem: Giải bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:Các cách giải bài bác toán bằng cách lập phương trình:Bước 1:Lập phương trình- lựa chọn ẩn số với đặt điều kiện phù hợp cho ẩn số:- Biểu diễn những đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng đã biết- Lập phương trình bộc lộ mỗi contact giữa chúngBước 2:Giải phương trìnhBước 3:Trả lời: đánh giá xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện của ẩn, nghiệm như thế nào không, rồi kết luận.

Gọi(x ,(km)) là độ lâu năm quãng đường(AB ,(x > 0))Thời gian từ(6) giờ chiếu sáng đến(9) giờ(30) phút cùng ngày là(3,5) giờ. Vậy xe thứ đi quãng đường(AB) hết(3,5) giờ đồng hồ và ô tô đi hết( 3,5) giờ(-1) giờ(= 2,5) giờ.(Rightarrow)Vận tốc trung bình của xe đồ vật là(dfracx3,5 = dfrac2x7, (km/h) )Vận tốc vừa đủ của ô tô là:(dfracx2,5 = dfrac2x5, (km/h))Theo đề bài bác ta có phương trình:(dfrac2x5 - dfrac2x7 = 20)(Leftrightarrow 14x - 10x = 700)(Leftrightarrow 4x = 700)(Leftrightarrow x = 175)(nhận)Vậy quãng đường(AB) dài(175 ,(km). )Vận tốc vừa đủ của xe trang bị là:(dfrac2x7 = dfrac2.1757 = 50 ,(km/h))


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình (tiếp) khác • Giải bài bác 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lúc(6) giờ đồng hồ sáng,... • Giải bài 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm tra Toán... • Giải bài bác 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lan download hai các loại hàng và...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 7: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp)
• Giải bài bác 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Công Thức Hoán Vị Chỉnh Hợp Tổ Hợp, Bộ Công Thức Hoán Vị

Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những