Giải bài xích 39, 40, 41, 42 trang 19 SGK Toán 8 tập 1 - bài bác Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Bài xích 42. Chứng tỏ rằng 55^n+1 - 55^n chia hết mang đến 54 (với n là số tự nhiên).

Bạn đang xem: Giải bài 39 40 41 sgk toán 8 tập 1


Bài 39 trang 19 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

*

Phương pháp:

- Phân tích những hạng tử để lộ diện nhân tử chung.

Lời giải:

*

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

(Nhận thấy x – y = –(y – x) buộc phải ta thay đổi y – x về x – y)

= 10x(x – y) – 8y<–(x – y)>

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

(Xuất hiện nhân tử bình thường 2(x – y))

= 2(x – y)(5x + 4y)

* lưu ý: Nhiều khi, để xuất hiện thêm nhân tử chung, ta cần đổi khác A = –(–A) 

Bài 40 trang 19 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

 Tính quý hiếm biểu thức:

a. (15 . 91,5 + 150 . 0,85);

b. (x(x - 1) - y(1 - x)) tại (x = 2001) và (y = 1999.)

Phương pháp:

 a.- Phân tích các hạng tử để mở ra nhân tử bình thường rồi đặt nhân tử chung ra ngoài.

b. 

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung. Chú ý: (1-x=-(x-1))

- sau thời điểm phân tích đa thức thành nhân tử, ta vắt giá trị tương ứng của (x) cùng (y) vào biểu thức nhằm tính giá trị của biểu thức đó.

Xem thêm: 40 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thuộc Đề Thi Giữa Kì 1 Công Nghệ 8 Năm 2021

Lời giải:

a) 15.91,5 + 150.0,85

= 15.91,5 + 15.10.0,85

= 15.91,5 + 15.8,5

= 15(91,5 + 8,5)

= 15.100

= 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x)

= x(x – 1) – y<–(x – 1)>

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999, quý hiếm biểu thức bằng:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Bài 41 trang 19 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

 Tìm (x), biết:

a.(5x(x -2000) - x + 2000 = 0);

b.(x^3 - 13x = 0)

Phương pháp:

Áp dụng:

+) phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử.

+) (A.B=0) suy ra (A=0) hoặc (B=0)

Lời giải:

*

Bài 42 trang 19 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

Chứng minh rằng (55^n + 1 - 55^n) chia hết mang đến (54 ) (với (n) là số tự nhiên)