Một xí nghiệp sản xuất kí đúng theo đồng dệt một vài tấm thảm len vào (20) ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của nhà máy sản xuất đã tăng (20\% ). Vị vậy, chỉ trong (18) ngày, không những xí nghiệp đã dứt số thảm yêu cầu dệt ngoại giả dệt thêm được (24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp sản xuất phải dệt theo phù hợp đồng.

Bạn đang xem: Giải bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


B1: Đặt số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo thích hợp đồng là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng cùng giải phương trình đó.

B4: Kết luận.


Lời giải chi tiết

Cách 1: 

Gọi (x) là số tấm thảm len mà nhà máy phải dệt theo phù hợp đồng ((x) nguyên dương)

Số tấm thảm len mỗi ngày dự định dệt là: (dfracx20) (tấm)

Số tấm thảm len thực tiễn đã dệt là: (x + 24) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế mỗi ngày dệt là: (dfracx + 2418) (tấm)

Vì năng suất của nhà máy sản xuất tăng (20\% ) cần số thảm thực tiễn dệt trong một ngày bằng (100\%+20\%=120\% ) số thảm dự tính dệt trong một ngày, ta gồm phương trình: 

(eqalign & x + 24 over 18 = 120\% .x over 20 cr và Leftrightarrow x + 24 over 18 = 6 over 5.x over 20 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) over 900 = 9.6x over 900 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) = 54x cr & Leftrightarrow 50x + 1200 = 54x cr & Leftrightarrow 1200 = 54x - 50x cr & Leftrightarrow 4x = 1200 cr & Leftrightarrow x = 1200:4 cr và Leftrightarrow x = 300 ext(thỏa mãn)cr )

Vậy số tấm thảm len xí nghiệp bắt buộc dệt theo hòa hợp đồng là (300) tấm.

Cách 2:

* Phân tích:

Ta có: Số sản phẩm dệt được = năng suất . Số ngày dệt.

 

Năng suất

Số ngày dệt

Tổng sản phẩm

Dự tính

x

20

20.x

Thực tế sau khoản thời gian cải tiến

x + 20%.x = 1,2x

18

18.1,2.x

Thực tế dệt được không ít hơn dự tính 24 tấm buộc phải ta bao gồm phương trình:

(18.1,2x = 20x + 24)

* Lời Giải:

Gọi x là năng suất dự trù của xí nghiệp (sản phẩm/ngày); (x ∈ N*) .

⇒ Số thảm len dệt được theo dự tính là: 20x (thảm).

Sau lúc cải tiến, năng suất của xí nghiệp đã tăng 20% cần năng suất trên thực tế là:

(x + 20\%.x = x + 0,2x = 1,2x) (sản phẩm/ngày).

Sau 18 ngày, nhà máy dệt được: (18.1,2x = 21,6.x) (thảm).

Xem thêm: Danh Sách Các Thành Phố Trực Thuộc Tỉnh (Việt Nam), Please Wait

Vì sau 18 ngày, nhà máy sản xuất không những dứt số thảm cần dệt ngoài ra dệt thêm được 24 tấm phải ta có phương trình:

(21,6.x = 20x + 24)

(⇔ 21,6x – 20x = 24)

(⇔ 1,6x = 24)

(⇔ x = 15) (thỏa mãn) 

Vậy số thảm mà nhà máy phải dệt lúc đầu là: (20.15 = 300) (thảm).


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 hijadobravoda.com"