(dfracx2 = dfracy3 , hspace0,2cm dfracy4 = dfracz5 )và(x + y - z = 10.)
Bạn đang xem: Giải bài 61 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Ta có:

(dfracx2 = dfracy3 Rightarrow hspace0,2cm dfracx8 = dfracy12 hspace0,2cm (1))

(dfracy4 = dfracz5 Rightarrow hspace0,2cm dfracy12 = dfracz15 hspace0,2cm (2))

Từ((1))và((2))suy ra(dfracx8 = dfracy12 = dfracz15 )

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

(dfracx8 = dfracy12 = dfracz15 = dfracx + y - z8 + 12 - 15 = dfrac105 = 2)

Suy ra(x = 2.8 = 16)

(y = 2.12 = 24)

(z = 2.15 = 30)

Lưu ý:Từ dãy tỉ số bằng nhau(dfracab = dfraccd = dfracef) ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c + e b + d + f = dfraca-c + eb-d + f.)(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 8: tính chất của hàng tỉ số cân nhau - luyện tập (trang 31) khác • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm hai... • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài bác 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích s của... • Giải bài 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 số viên bi của cha bạn... • Giải bài bác 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhì lớp(7A)... • Giải bài xích 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 ráng tỉ số giữa các... • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm ba số(x, y,... • Giải bài 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm hai... • Giải bài 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 minh chứng rằng trường đoản cú tỉ... • Giải bài bác 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học viên bốn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 8: đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau - rèn luyện (trang 31)
• Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Gs Hoàng Tụy 'Xin Được Nói Thẳng', Sách Xin Được Nói Thẳng

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số