Luyện tập bài §8. Rút gọn gàng biểu thức chứa căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 62 63 64 65 66 trang 33 34 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần đại số bao gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 9.
Bạn đang xem: Giải bài 62 trang 33 sgk toán 9 tập 1

Lý thuyết

1. Biện pháp rút gọn biểu thức

Để rút gọn gàng biểu thức tất cả chứa căn bậc hai, ta nên vận dụng thích hợp các phép tính và các phép thay đổi đã biết

Ví dụ: dùng phương thức nhân từng thừa số vào rồi cùng các tác dụng lại cùng với nhau.

Rút gọn biểu thức được áp dụng trong tương đối nhiều bài toán về biểu thức tất cả chứa căn thức bậc hai.

2. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài xích 62 63 64 65 66 trang 33 34 sgk toán 9 tập 1, chúng ta hãy tò mò các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Rút gọn gàng biểu thức: (5sqrtfrac15+frac12sqrt20+sqrt5)

Bài giải:

(5sqrtfrac15+frac12sqrt20+sqrt5=sqrtfrac5^25+sqrtfrac202^2+sqrt5=3sqrt5)

Ví dụ 2:


Rút gọn gàng biểu thức: (0,1sqrt200+2sqrt0,08+0,4sqrt50)

Bài giải:

(0,1sqrt200+2sqrt0,08+0,4sqrt50)

(=0,1sqrt10^2.2+sqrt2.sqrt0,16+0,4sqrt5^2.2=sqrt2+0,4sqrt2+2sqrt2=0,4sqrt2+3sqrt2) (=3,4.sqrt2)

Ví dụ 3:

Chứng minh đẳng thức: (frac32sqrt6+2sqrtfrac23-4sqrtfrac32=fracsqrt66)

Bài giải:

(frac32sqrt6+2sqrtfrac23-4sqrtfrac32)(=frac3sqrt3sqrt2+frac2sqrt2sqrt3-frac4sqrt3sqrt2)(=frac9sqrt6+frac4sqrt6-frac12sqrt6=fracsqrt66)


Ví dụ 4:

Rút gọn gàng biểu thức (A=frac2xx+3-fracx+13-x-frac3-11xx^2-9 ; x otequiv pm 3)

Bài giải:

(A=frac2xx+3-fracx+13-x-frac3-11xx^2-9)(=frac2x(x-3)(x+3)(x-3)+frac(x+1)(x+3)(x+3)(x-3)-frac3-11x(x+3)(x-3))

(=frac2x^2-6x+x^2+4x+3-3+11x(x+3)(x-3))(=frac3x^2+9x(x+3)(x-3)=frac3xx-3)

Ví dụ 5:
Xem thêm: Bài Ôn Tập Chương 6 Đại Số 10 Ôn Tập Chương 6 (Câu Hỏi, Ôn Tập Chương 6 Đại Số 10

Cho biểu thức (A=left ( frac1a-sqrta+frac1sqrta-1 ight ):fracsqrta+1a-2sqrta+1 ; a>0,a eq 1)

(B=1)

Hãy so sánh A cùng B

Bài giải:

Ta có: (A=left ( frac1a-sqrta+frac1sqrta-1 ight ):fracsqrta+1a-2sqrta+1)(=frac1+sqrtasqrta(sqrta-1).frac(sqrta-1)^2sqrta+1)(=fracsqrta-1sqrta=1-frac1sqrta)

Vì (a>0Rightarrow frac1sqrta>0Rightarrow)(1-frac1sqrta

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài 62 63 64 65 66 trang 33 34 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

hijadobravoda.com trình làng với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 9 kèm bài giải đưa ra tiết bài 62 63 64 65 66 trang 33 34 sgk toán 9 tập 1 của bài §8. Rút gọn biểu thức cất căn bậc nhị trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 62 63 64 65 66 trang 33 34 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài bác 62 trang 33 sgk Toán 9 tập 1

Rút gọn những biểu thức sau:

a) $frac12$ $sqrt48$ – 2$sqrt75$ – $fracsqrt33sqrt11$ + 5$sqrt1frac13$

b) $sqrt150$ + $sqrt1,6$ . $sqrt60$ + 4,5 . $sqrt2frac23$ – $sqrt6$