Cho(ΔABC) cân nặng ở(A.) Vẽ(BH)(ot)(AC, (Hin AC),)(CK)(ot)(AB ,, (K in AB).)a) chứng minh rằng(AH = HK)b) Gọi(I) là giao điểm của(BH) và(CK.) chứng tỏ rằng(AI) là tia phân giác của góc(A)
Bạn đang xem: Giải bài 65 trang 137 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

a) minh chứng hai tam giác vuông(HAB)và(KAC)bằng nhau.

b) bệnh minh(ΔHAI = ΔKAI)

Bài giải:

*

a)(ΔABC)cân tại(A) (giả thiết)Suy ra(AB = AC)(tính chất)(widehatABC = widehatACB)(định lí)Xét nhị tam giác vuông(HAB) và(KAC,) ta có:(AB = AC)(chứng minh trên)(widehatA)chung(Rightarrow ΔHAB = ΔKAC)(cạnh huyền - góc nhọn)(Rightarrow AH = AK)(cặp cạnh tương ứng)b) Xét nhị tam giác vuông(KAI) và(HAI,) ta có:(AH = AK)(chứng minh trên)(AI)cạnh chung(Rightarrow ΔHAI = ΔKAI)(cạnh huyền - cạnh góc vuông)( Rightarrow widehatKAI = widehatHAI)(cặp góc tương ứng)Hay(AI) là tia phân giác của(widehatA)


Xem clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 8: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - rèn luyện 1 (trang 137) khác • Giải bài 63 trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến tam giác(ABC)... • Giải bài bác 64 trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 những tam giác... • Giải bài bác 65 trang 137 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(ΔABC) cân... • Giải bài bác 66 trang 137 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm những tam giác bằng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông - luyện tập 1 (trang 137)
• Giải bài xích 63 trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 64 trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 65 trang 137 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 66 trang 137 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Đề Bài Tiếng Anh Là Gì ? Từ Đề Bài Trong Tiếng Anh Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12