Giải bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 2. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng


Đề bài

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 12:

 

*

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào chủ yếu).

Bạn đang xem: Giải bài 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu, giá trị nào lớn nhất, giá trị nào nhỏ nhất.

- Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.

Xem thêm: Làm Bài Tập Vật Lý 9 Bài 1, Giải Bài Tập Vật Lý 9 Trang 4, 5


Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng. Số các giá trị: \(25\).

b) Bảng tần số về tuổi nghề:

*

Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: \(25\).Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: \(10\).Giá trị lớn nhất là \(10\), giá trị nhỏ nhất là \(1\).Giá trị có tần số lớn nhất là \(4\) (tần số của giá trị 4 là 6).Các giá trị chủ yếu thuộc \(4\) năm và \(7\) năm. 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 2 hijadobravoda.com"