Các tứ giác sinh sống hình 102 a, b, c, e là hình thoi- Ở hình 102a, tứ giác(ABCD) tất cả bốn cạnh đều nhau nên là hình thoi (theo định nghĩa)- Ở hình 102b,Xét(ΔEFG) và(ΔGHE) có:(EG)chung(EF = GH)(giả thiết)(FG = HE)(giả thiết)(Rightarrow ΔEFG = ΔGHE)(cạnh - cạnh - cạnh)(Rightarrow widehatFEG = widehatHGE) (hai góc tương ứng)Mà nhị góc này ở phần so le trong buộc phải tứ giác(EFGH) là hình bình hànhHơn nữa ta lại có(EG) là phân giác của(widehatFEH) (giả thiết)Do đó(EFGH) là hình thoi (theo vết hiệu nhận thấy hình thoi)- Ở hình 102c,(KINM) có hai đường chéo(IM) và(KN) cắt nhau tại trung điểm của mỗi mặt đường (giả thiết)(Rightarrow) Tứ giác(KINM) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)Mà(IM ot KN) (giả thiết)(Rightarrow) Hình bình hành(KINM) là hình thoi (dấu hiệu nhận thấy hình thoi)- Ở hình 102e, có(AC = AD = AB = BD = BC)(Rightarrow ABCD)là hình thoi (theo định nghĩa)- Tứ giác bên trên hình 102d ko là hình thoi.


Bạn đang xem: Giải bài 73 sgk toán 8 tập 1 trang 105

Lưu ý:+ Tứ giác gồm bốn cạnh cân nhau là hình thoi+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình thoi.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 11: Hình thoi khác • Giải bài 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm những hình thoi trên... • Giải bài bác 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhì đường chéo cánh của... • Giải bài 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng rằng các... • Giải bài 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh rằng các... • Giải bài xích 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng rằng:a) Giao... • Giải bài bác 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 103 biểu...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 11: Hình thoi
• Giải bài 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Bị Ngạn Và Sự Tích Thức Tỉnh Thế Gian Về Ái Tình

Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết