Luyện tập bài bác §12. đặc thù của phép nhân, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài xích 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần số học gồm trong SGK toán để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Giải bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1


Lý thuyết

1. đặc thù giao hoán

$a . B = b . A$

Ví dụ: Tính:

a. 2 . (-3)

b. (-7) . (-4)

Bài giải:

a. 2 . (-3) = (-3) . 2 = (-6)

b. (-7) . (-4) = (-4) . (-7) = 28

2. Tính chất kết hợp

$(a . B) . C = a . (b . C)$

Ví dụ: Tính <9 . (-5)> . 2


Bài giải:

<9 . (-5)> . 2 = 9 . <(-5) . 2> = -90

Chú ý:

– Nhờ đặc thù kết hợp, ta nói theo một cách khác đến tích của ba, bốn, năm,..số nguyên

Chẳng hạn: $a . B . C = a . (b . C) = (a . B) . C$

– Khi thực hiện phép nhân các số nguyên, ta rất có thể dựa vào các đặc điểm giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí những thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm những thừa soos một giải pháp tuỳ ý.

– Ta cũng hotline tích của n số nguyên a là luỹ thừa bậc n của số nguyên a (cách đọc với kí hiệu như so với số tự nhiên)

Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) =(-2)3


Nhận xét: Trong một tích các số nguyên khác 0:

– giả dụ có một số trong những chẵn quá số nguyên âm thì tích với dấu “+”

– nếu như có một trong những lẻ quá số nguyên âm thì tích có dấu “-”

3. Nhân với số 1

$a . 1 = 1 . A = a$

4. đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng

$a(b+c) = ab + ac$

Chú ý: tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ:


$a(b – c) = ab – ac$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

hijadobravoda.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần số học 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1 của bài §12. đặc điểm của phép nhân trong chương II – Số nguyên cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài bác 95 trang 95 sgk Toán 6 tập 1


Giải thích bởi vì sao: $(-1)^3=-1$. Có còn số nguyên làm sao khác cơ mà lập phương của nó cũng bằng chính nó?

Bài giải:

Ta có: $(-1)^3=(-1).(-1).(-1)=1.(-1)=-1$ (theo phép tắc nhân nhì số nguyên cùng dấu và nhân nhì số nguyên không giống dấu)


Còn số $1^3=1.1.1=1$ với $0^3=0.0.0=0$

2. Giải bài xích 96 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $237.(-26)+26.137$;

b) $63.(-25)+25.(-23)$

Bài giải:

a) Áp dụng tính chất phân phối ta có:


$237.(-26)+26.137=-237.26+26.137$

$=26.(-237+137)-26.(-100)=-2600$

b) Áp dụng tính chất phân phối ta có:

$63.(-25)+25.(-23)=-63.25-25.23$

$=-25.(63+23)=-25.86=-2150$

Hoặc ta có thể thực hiện tại phép tính theo quy tắc “x” ,“:” trước, “+” ,“-“ sau.

3. Giải bài bác 97 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

So sánh:

a) $(-16).1253.(-8).(-4).(-3)$với $0$

b) $13.(-24).(-15).(-8).4$với$0$

Bài giải:

a) Áp dụng luật lệ nhân nhị số nguyên cùng dấu với tính chất kết hợp ta có:

$(-16).1253.(-8).(-4).(-3)$

$= <(-16) .(-8)>.1253.<(-4).(-3)>$

$=16.8.1253.4.3$

Tích bên trên là tích của các số nguyên dương nên luôn dương.

Vậy $(-16).1253.(-8).(-4).(-3)>0$

b) Áp dụng phép tắc nhân nhị số nguyên thuộc dấu, nhân nhị số nguyên khác dấu cùng tính chất phối kết hợp ta có:

$13.(-24).(-15).(-8).4$

$=13.<(-24).(-15)>.(-8).4$

$=13.24.15.(-8).4$

Tích bên trên là tích của những số nguyên khác dấu nên luôn âm.

Vậy $13.(-24).(-15).(-8).4

4. Giải bài xích 98 trang 96 sgk Toán 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a) $(-125).(-13).(-a)$ với $a=8$

b) $(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b $với $b=20$

Bài giải:

a) $(-125).(-13).(-a)$ với $a=8$

Thay a = 8 vào biểu thức, áp dụng tính chất kếp thích hợp ta được:

$(-125).(-13).(-8)$ $= (-125).(-8).(-13)$

$=1000.(-13) =-13000$

b) $(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b$ với $b=20$

Thay $b = 20$ vào biểu thức, áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và tính chất phối hợp ta được:

$(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).20$

$=(-1).<(-2).(-5)>.<(-4).(-3)>.20$

$=(-1).10.12.20=-2400$

5. Giải bài 99 trang 96 sgk Toán 6 tập 1

Áp dụng đặc thù $a(b-c)=ab-ac$, điền số phù hợp vào ô trống:

a) $ square .(-13)+8.(-13)=(-7+8).(-13)= square $;

b) $(-5).(-4-square)=(-5).(-4)-(-5).(-14)= square $.

Bài giải:

a) Áp dụng tính chất $a(b-c)=ab-ac$ ta có:

$(-7+8).(-13)$ $=(-13).(-7)+(-13).8$

$=91-104=-13$

Vậy: $(-7).(-13)+8.(-13)=(-7+8).(-13)=-13$

b) Áp dụng đặc thù $a(b-c)=ab-ac$ ta có:

$(-5).(-4)-(-5).(-14)$ $=(-5).<-4-(-14)>$

$=(-5).(-4+14) =(-5).10=-50$

Vậy: $(-5).

Xem thêm: (Doc) Fixture Note Là Gì - Nhận Xét Fixture Note Là Gì

<(-4-(-14)>=(-5).(-4)-(-5).(-14)=-50$

6. Giải bài bác 100 trang 96 sgk Toán 6 tập 1

Giá trị tích $m.n^2$ với $m=2; n=-3$ là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. $-18$; B. $18$;

C. $-36$; D. $36$

Bài giải:

Thay cực hiếm $m=2;n=3$ vào biểu thức ta có:

$m.n^2=2.3^2=2.9=18$

Vậy lời giải B đúng.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài bác 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1!