Đồng tất cả hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ của từng đồng vị.
Bạn đang xem: Giải bài hóa 10 trang 14

Lời giải bỏ ra tiết

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta có :

( dfrac65x+63(100-x)100 = 63,54)

(eqalign và Leftrightarrow 65x + 63left( 100 - x ight) = 6354 cr & Leftrightarrow 65x + 6300 - 63x = 6354 cr & Leftrightarrow 2x = 54 cr & Leftrightarrow x = 54:2 cr & Leftrightarrow x = 27 cr )

Vậy nhân tố 63Cu là 73%; 65Cu 27%

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Trần, Danh Sách Họ Hiếm Ở Trung Quốc Phổ Biến, Lê, Bách, Việt Nam Có Bao Nhiêu Họ

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.