Bài 11: phương thức giải một số bài toán về toàn mạch

Video Trả lời thắc mắc SGK vật Lý 11 bài xích 11 – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 trang 59 SGK:

Liên quan: bài xích tập lấy một ví dụ 2 trang 60 đồ gia dụng lý 11

a)Hãy cho thấy thêm cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp có điểm sáng gì?

b)Viết cách làm tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2 và R3 mắc nối tiếp.

Bạn đang xem: Giải bài tập 2 trang 60 vật lý 11

c)Hiệu điện nạm U1,U2, U3 giữa hai đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc nối liền có quuan hệ như vậy nào?

Trả lời:

a)Cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp luôn luôn bằng nhau.

b)Điện trở tương tự của đoạn mạch :Rtđ=R1+R2+ R3 (11.1)

c)Hiệu điện vậy giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện nỗ lực thành phần. Thiệt vậy, nếu như hai vế của (11.1) với cường độ cái điện ta được:

U = U1+U2+U3

C2 trang 59 SGK:

a)Hãy cho biết hiệu điện thay giữa hai đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc song song có điểm sáng gì ?

b)Cường độ mẫu điện I chạy qua mạch bao gồm và I1,I2, I3 chạy qua các mạch rẽ của một đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2, R3 mắc tuy nhiên song có mối quan hệ như thế nào?

c)Viết phương pháp tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch gồm những điện trở R1,R2, R3 mắc tuy nhiên song.

Trả lời:

a)Hiệu điện gắng ở nhì đầu mỗi năng lượng điện trở đều đều nhau U=U1=U2=U3.

b)Cường độ mẫu điện mạch chủ yếu I bởi tổng cường độ mẫu điện chạy qua những mạch rẽ:I=I1+I2+I3 (11.2)

c)Áp dụng định quy định Ôm mang lại đoạn mạch chỉ cất điện trở và chuyển và biểu thức (11.2) ta có

*

Suy ra năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song

được tính bằng biểu thức sau :

*

C3 trang 60 SGK: Một mạch điện bao gồm sơ vật dụng hình 11.1, trong những số đó nguồn điện gồm suất điện rượu cồn E = 6V và có điện trở vào r = 2ω, các điện trở R1 = 5ω, R2 = 10ω và R3 = 3ω.

*

a) đối chiếu và cho thấy thêm các điện trở mạch ngoại trừ của mạch điện gồm sơ thiết bị như hình 11.1 được mắc cùng với nhau như thế nào? Từ đó nêu cách tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoại trừ này.

b) Tính cường độ mẫu điện I chạy qua nguồn và hiệu điện gắng mạch không tính U.

c) Tính hiệu điện nuốm U1 giữa hai đầu điện trở R1

Trả lời:

a) các điện trở hình 11.1 được mắc nối tiếp với nhau phải điện trở tương đương của mạch kế bên là: RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 13 = 18ω

*

Hiệu điện cầm cố mạch ngoài: UN = I.RN = 18.0,3 = 5,4V

c) Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1 là: U1 = R1.I = 5.0,3 = 1,5V

C4 trang 60 SGK: Một mạch điện có sơ vật hình 11.2, trong các số đó nguồn điện có suất đện động. E = 12,5V và có điện trở trong r = 0,4ω ; bóng đèn Đ1 tất cả ghi số 12V – 6W; đèn điện Đ2 một số loại 6V – 4,5W; Rb là một trong những biến trở .

*
Hãy dìm dạng những đèn Đ1, Đ2 và biến chuyển trở Rb của mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình 11.2 được mắc cùng với nhau như thế nào?

Trả lời:

Ta thấy hình 11.2

<(Rb thông suốt với Đ2) tuy vậy song với Đ1>.

C5 trang 61 SGK: Một mạch điện tất cả sơ thứ hình 11.2, trong các số ấy nguồn điện gồm suất đện đụng ε = 12,5V và có điện trở vào r=0,4Ω ; bóng đèn Đ1 tất cả ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 loại 6V-4,5W; Rb là một biến trở .

Tính độ mạnh định nút I1,I2 của chiếc điện chạy qua mỗi đèn khi các đèn sáng bình thường .

Trả lời:

Cường độ định mức I1, I2 của chiếc điện chạy qua mỗi đèn khi các đèn sáng bình thường lần lượt là:

*

+ Điều chỉnh thay đổi trở Rb để đèn Đ1, Đ2 sáng bình thường thì bắt buộc thỏa những điều kiện sau:

Ib = I2 = 0,75A

Ub = U1 – U2 = 12 – 6 = V

*

C6 trang 61 SGK: Một mạch điện gồm sơ đồ vật hình 11.2, trong những số ấy nguồn điện tất cả suất đện rượu cồn ε = 12,5V và gồm điện trở vào r=0,4Ω ; đèn điện Đ1 bao gồm ghi số 12V-6W; đèn điện Đ2 các loại 6V-4,5W; Rb là 1 biến trở .

Tính năng lượng điện trở R1 với R2 tương ứng của những đèn lúc sáng thông thường .

Trả lời:

Điện trở R1 và R2 tương ứng của các đèn những khi sáng bình

*

C7 trang 61 SGK: Viết cách làm tính công suất Png và công suất H của nguồn điện áp . Tính công suất Png và năng suất H của nguồn tích điện khi đó.

Trả lời:

Hiệu suất của mối cung cấp điện:

*

UN = U1 = 12V

Cường độ cái điện chạy qua mạch chính: I = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A

Hiệu điện thay hai đầu mạch ngoài là: UN = U1 = 12V

→ công suất Png và năng suất H của nguồn điện áp lần lượt là:

Png = E.I = 12,5. 1,25 = 15,625W

*

C8 trang 61 SGK: bao gồm tám nguồn điện cùng lại với thuộc suất điện hễ ε=11,5V với điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn tất cả hổn hợp đối xứng có hai dãy song song để thắp sáng bóng loáng đèn các loại 6V-6W . Coi rằng bóng đèn tất cả điện trở như khi sáng bình thường.

Tính suất điện rượu cồn εb với rb của cục nguồn như đề bài đã cho

Trả lời:

Suất điện rượu cồn Eb cùng rb của bộ nguồn.

Eb = m.E = 4.1,5 = 6V với rb =m.r/n = 4.r/2 = 2Ω

C9 trang 61 SGK: bao gồm tám nguồn điện cùng lại với cùng suất điện hễ ε=11,5V cùng điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn các thành phần hỗn hợp đối xứng có hai dãy tuy nhiên song nhằm thắp sáng bóng loáng đèn các loại 6V-6W . Coi rằng bóng đèn tất cả điện trở như trong khi sáng bình thường.

Viết phương pháp tính Pb của bộ nguồn, Pi của từng nguồn cùng hiệu điện vắt Ui thân hai cực của từng nguồn đó.

Xem thêm: Sinh Ngày 6 4 Là Cung Gì ? Tính Cách, Tình Yêu, Sự Nghiệp 6/4 Cung Hoàng Đạo Gì

Trả lời:

Công suất của bộ nguồn là: Pb = 6.0,75 = 4,5W

Vì các nguồn tương tự nhau nên năng suất của từng nguồn là: Pi = 4,5/8 = 0,5625W

Cường độ chiếc điện qua mỗi nguồn là: I1 = I/2 = 0,75/2 = 0,375A

Ui = E – I.r = 1,5 – 0,375.1 = 1,125 V

Các bài xích giải bài bác tập vật Lý 11 bài 11 khác:

Phần trả lời câu hỏi C SGK đồ vật Lý 11:

Bài 1 (trang 62 SGK vật Lý 11): mang đến mạch điện tất cả sơ vật như hình 11.4,….

Bài 2 (trang 62 SGK đồ vật Lý 11): cho mạch điện gồm sơ vật dụng như hình 11.5 ,…

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên hijadobravoda.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 tất cả đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm thứ lý 11 bao gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác