Đây là chương mở đầu của lịch trình tiếng Anh lớp 12, luân chuyển quanh chủ đề cuộc sống đời thường gia đình - một chủ thể khá thân thuộc và sát gũi. Bài viết cung cấp hồ hết từ vựng, cấu tạo cần học tương tự như hướng dẫn cách làm những bài tập trong phần A - Reading.


*

I. Tự vựng gồm trong bài xích học:

Dưới đó là các từ bỏ mới áp dụng trong phần Reading:

shift <∫ift> (n): ca, kípbiologist (n): đơn vị sinh trang bị họcresponsibility (n): trách nhiệmhousehold chores (n); câu hỏi nhà, câu hỏi vặt vào nhàattempt <ə"tempt>: sự rứa gắngmischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinh nghịch, tai quáiclose-knit <"klousnit>:gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

II. Cấu tạo cần lưu ý trong bài học:

to join hands: nạm tay nhau, cùng nhauto take/assume the responsibility lớn sb for sth: chịu trách nhiệm với ai về điều gì đóto run the household: trông nom vấn đề nhàto be willing (to do sth) : chuẩn bị làm mẫu gìto give a hand: góp một tayto win a place at university: thi đỗ vào ngôi trường đại họcto take out the garbage: đổ rác

III. Trả lời giải bài xích tập

1. Before you read

Hỏi và vấn đáp các câu sau:

1. Where is the family?

The family is sitting in their living room

2. What is each member of the family doing?

The father is playing with the son và the mother is helping the girl with her study.

Bạn đang xem: Giải bài tập anh văn 12 unit 1

3.Is the family happy? Why (not)?

It"s a happy và closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

2. While you read:

Đây là bài đọc của unit trong sách giáo khoa:

I come from a family of five people : my parents , my two younger brothers và I . My mother works as a nurse in a big hospital.She has to lớn work a long hours & once a week she has to lớn work on a night shift . My father is a biologist .He works from 8 am to lớn 5 pm in a lab , but sometimes when there is a project he doesn’t come trang chủ until very late at night . Althought my parents are very busy at work, they try lớn spend as muck time for their childrens as possible . It is generally believed the “ men make house and women make trang chủ “ but in my family , both parents join hands khổng lồ give us a nice hoyuse & a happy hime.My mother is a very caring woman . She takes the responsibility for running the household .She is always the first one to lớn get up in the morning lớn make sure that we leave trang chủ for school with breakfast và in suitable clothers . In the afternoon , after hospital ,she rushes lớn the market , the hurries home so that dinner is readdy on the table by the time Dad gets home. Dad is always willing khổng lồ give a hand with cleaning the house . Unlike most men , he enjoys cooking.Sometimes , at weekends . He cooks us some special dishes. His eel soup is better than any other soups I have ever eatẹn.As I am now in my final year at the secondary school, và in my attempt khổng lồ win a place at university , I am under a lot of study pressure. However. Being the eldest child and the only daughter in the family I try ti help with household chores.My main reponsibility is to wash the dishes & take out the garbege. I also look after the boys , who are quite active và mischievous sometimes, but most of the time they are quite obedient and hard-working . They love joining my father in mending things around the house ar weekend.We are a very close-knit family & very supportive of one another.We often share our feelings , và whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. We always feel safe và secure in our family. It is a base frim which we can go into the world with confidence .

Task 1: chọn đáp án gồm nghĩa gần cạnh nhất với các câu cho sẵn

1.He doesn"t come home until very late at night. (Anh ấy không về nhà cho đến đêm muộn)

A. He never comes home late at night.B. He comes trang chủ late at night. (Anh ấy về nhà lúc tối muộn)C. He sometimes comes home late at night.

=> Chọn câu trả lời B

2. "Men build the house and women make it home" (Đàn ông xây nhà, đàn bà làm tổ ấm)

A. Both men & women are good at building houses.B. Men and women have lớn live separately.C.Men’s responsibility is to work and tư vấn the family và women’s job is khổng lồ look after the family. (Trách nhiệm của lũ ông là thao tác làm việc và cung ứng gia đình và các bước của thiếu nữ là quan tâm gia đình).

=> Chọn đáp án C

3. Our parents join hands khổng lồ give us a nice house và a happy home. (Bố người mẹ tôi cùng cả nhà chung tay để cho chúng tôi một căn nhà đẹp và hạnh phúc)

A. Our parents work together lớn give us a nice house và a happy home.(Bố chị em tôi bên nhau chung tay để cho shop chúng tôi một căn nhà đẹp và hạnh phúc)B. Our parents take each other’s hands when they give us a nice house and a happy home.C. Our parents shake hands when they give us a nice house và a happy home.

=> Chọn câu trả lời A

4. The boys are mischievous sometimes. (Những cậu nhỏ nhắn đôi khi khôn xiết tinh ranh, nghịch ngợm)

A. The boys are well-behaved sometimes.B. The boys enjoy playing tricks and annoying people sometimes (Những cậu nhỏ bé đôi khi sử dụng mánh khóe và có tác dụng mọi fan khó chịu)C. The boys miss their parents sometimes.

=> Chọn câu trả lời B

5. We are a very close-knit family. (Chungs tôi là một gia đình rất khăng khít)

A. Members of our family have very close relationships with each other. (các thành viên trong gia đình tôi có quan hệ rất gần gụi với những người khác)B. Members of our family need each other.C. Members of our family are never close to each other.

=> Chọn đáp án A

Task 2: Đọc và trả lời câu hỏi:

1. How busy are the parents in the passage?

The mother has towork a long hours & once a week she has to work on a night shift and the fatherworks from 8 am to lớn 5 pm in a lab , andsometimes when there is a project he doesn’t come home until very late at night.

2. How caring is the mother?

She’s always the first khổng lồ get up in the morning to make sure her children can leave home for school with breakfast & in suitable clothes, & she always makes dinner ready before her husband gets home.

3. How bởi vì the father và the daughter nói qua the household chores?

The father sometimes cooks some special dishes and mends things around the house at weekends. Và the daughter helps with the household chores: washing up và taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4.What is the daughter attempt to bởi vì after secondary school?

She attempts to lớn win a seal in a university.

5. Why vì chưng the children feel they are safe and secure in their family?

Because they are a close-knit and supportive of one another, they often cốt truyện their feelings và whenever problems come up, they discuss them frankly và quickly find solutions

3.After you read:

So sánh mái ấm gia đình được diễn đạt trong đoạn văn với gia đình của bạn

Dưới đấy là một nội dung bài viết gợi ý cho chúng ta tham khảo:

Unlike the family descibed in the text, my family as four people in my family: My father, my mother, my younger sister and I. My mother is an English teacher, she works quite far from home so that she has lớn go lớn work very early in the morning. My father is a doctor. He is very busy everyday, sometimes he has to work on a night shift, the same with the mother in the passage. In spite of being very busy with their job, my family always spend time together, especially at weekend. My parents take me and my sister out for dinner, & we also go to lớn the cinema khổng lồ watch some interesting movie.

My biggest goal this time is khổng lồ pass the entrance exam of the university, so that I have khổng lồ spend lots of time learning. However, my sister & I join hands khổng lồ help my parents to vày houseworks and cook meals when they come trang chủ late. The gaps between my sister and I is quite big, so we not very close-knit, but we love và always willing lớn help each other every time.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài Tập 1 Toán 10, Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh Đề

I do not spend much time talking with my parents about problems, and we all busy everyday. However, we spend time together as much as possible lớn build-up the family"s relationships between members.