*

*

*
Trả lời nhắc nhở Bài 1 trang 4 sgk GDCD 9
*
bài 2 trang 5 sgk GDCD 9
*
bài bác 1 trang 5 sgk GDCD 9