Trích dẫn một vài bài tập chương 1 sgk hình học 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): chứng tỏ rằng ví như khối nhiều diện có....Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): chứng minh rằng nếu khối nhiều diện gồm mỗi đỉnh là...Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): minh chứng rằng giả dụ khối đa diện có các mặt là...Bài 4 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): Hãy phân loại một khối hộp thành năm...Bài 5 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy phân loại một khối tứ diện thành bốn......

Lời giải chi tiết bài tập SGK Hình học 12 nâng cao chương 1

Chương 1 Khối nhiều diện: Lí thuyết và bài xích tập có giải mã chi tiết


Bạn đang xem: Giải bài tập hình 12 nâng cao

*

*

*

*

*Xem thêm: Bánh Mì Hùynh Hoa - Banh Mi Huynh Hoa, Ho Chi Minh City

Bài 15 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): cho tam giác ABC thắt chặt và cố định và một điểm S thế đổi....Bài 16 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối tứ diện thành nhì khối tứ diện...Bài 17 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Tính thể tích của khối hộp ABCD.A"B"C"D"...Bài 18 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối lăng trụ n-giác...Bài 19 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): cho khối lăng trụ đứng ABC.A"B"C"...Bài 20 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): mang lại khối lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" có đáy....Bài 21 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): cho điểm M phía trong hình tứ diện các ABCD...Bài 22 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): đến khối lăng trụ tam giác phần đông ABC.A"B"C"...Bài 23 (trang 29 SGK Hình học tập 12 nâng cao): cho khối chóp tam giác S.ABC. Trên ba đường...Bài 24 (trang 29 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Khối chóp S.ABCD tất cả đáy là hình bình hành...Bài 25 (trang 29 SGK Hình học 12 nâng cao): chứng minh rằng nếu gồm phép vị trường đoản cú tỉ số k...