- Chọn bài -Bài 21: bao quát về nhóm halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric cùng muối cloruaBài 24: qua loa về hợp chất có oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: luyện tập : nhóm halogenBài 27: Bài thực hành số 2: đặc điểm hóa học của khí clo với hợp chất của cloBài 28: Bài thực hành thực tế số 3: đặc thù hóa học tập của brom với iot

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài 210: rèn luyện : team halogen góp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 118 SGK Hóa 10): dãy aixt nào tiếp sau đây được thu xếp đúng theo thứu từ bỏ tính axit bớt dần:

A. HCl, HBr, HI, HF.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 26

B. HBr, HI, HF, HCl.

C. HI, HBr, HCl, HF.

D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

C đúng.

Bài 2 (trang 118 SGK Hóa 10): Đổ hỗn hợp AgNO3 vào hỗn hợp muối nào tiếp sau đây sẽ không tồn tại phản ứng:

A. NaF.

B. NaCl.

C. NaBr.

D. NaI.

Lời giải:

A. NaF ko phản ứng.

Bài 3 (trang 118 SGK Hóa 10): Brom đóng vai trò gì trong bội phản ứng sau:

SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

A. Hóa học khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Ko là chất oxi hóa, không là hóa học khử.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

B : chất oxi hóa.

Bài 4 (trang 118 SGK Hóa 10): chọn câu đúng khi nói đến flo, clo, brom, iot:

A. Flo bao gồm tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liệt nước.

B. Clo có tính thoái hóa mạnh, lão hóa được nước.


C. Brom bao gồm tính thoái hóa mạnh, tuy thế yếu rộng flo với clo, nó cũng lão hóa được nước.

D. Iot gồm tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng mà cũng thoái hóa được nước.

Lời giải:

A đúng.

Bài 5 (trang 119 SGK Hóa 10): Một nguyên tố halogen có cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử không hề thiếu của nguyên tử.

b) Tên, kí hiệu và kết cấu phân tử của nguyên tố hóa học này.

c) Nêu tính chất hóa học tập cơ phiên bản của thành phần này với dẫn ra số đông phản ứng hóa học nhằm minh họa.

d) So sánh đặc thù hóa học của yếu tố này với 2 nguyên tử halogen không giống đứng trên và dưới nó trong đội halogen và nêu ra phản ứng hóa học để minh họa.

Lời giải:

a) Halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5, cấu hình electron không thiếu là : 1s22s22p63s23p33d104s24p5.

b) Tên yếu tố là brom, kí hiệu là Br, bí quyết phân tử là Br2.

c) tính chất hóa học tập cơ bản của nhân tố này là tính oxi hóa.

– Brom làm phản ứng với khá nhiều kim loại.

3Br2 + 2Al → 2AlBr3

– Brom công dụng với nước tựa như clo nhưng trở ngại hơn.

Br2 + H2O ⇆ HBr + HBrO.

– Brom miêu tả tính khử khi chức năng với hóa học oxi hóa mạnh

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

– Brom hoàn toàn có thể occi hóa muối iotua thành iot

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) So sánh đặc điểm hóa học của brom cùng với clo với iot.

Brom có tính lão hóa yếu rộng clo nhưng táo tợn hơn iot nên:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2.

Bài 6 (trang 119 SGK Hóa 10): bao hàm chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 với dung dịch HCl.

Xem thêm: Võ Quốc Bá Cẩn - Chuyên Đề Bất Đẳng Thức

a) Nếu những chất oxi hóa có trọng lượng bằng nhau thì chọn hóa học nào có thể điều chế được lượng khí clo những hơn?

b) Nếu hóa học oxi hóa gồm số mol đều bằng nhau thì chọn chất nào rất có thể điều chế được lượng khí clo các hơn?

Hãy trả lời bằng phương pháp tính toán bên trên cơ sở của những phương trình bội phản ứng.

Lời giải:

a) đưa sử mang lượng mỗi chất là a gam

*
*
*

*

Ta có:

*

Lượng Cl2 điều chế được từ bỏ pt (2) các nhất.

Vậy dùng KMnO4 điều chế được không ít Cl2 hơn.

b) Nếu mang số mol những chất bởi a mol

Theo (1) nCl2(1) = nMnO2 = a mol

Theo (2) nCl2(2) =

*
. NKMnO4 = 2,5a mol

Theo (3) nCl2(3) = 3. NK2Cr2O7 = 3a mol

Ta có: 3a > 2,5a > a.

⇒ lượng Cl2 pha chế được tự pt (3) các nhất.

Vậy sử dụng K2Cr2O7 được không ít Cl2 hơn.

Bài 7 (trang 119 SGK Hóa 10): Tính khối lượng HCl bị oxi hóa do MnO2, hiểu được khí Cl2 sinh ra trong phản nghịch ứng đó rất có thể đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI.

Lời giải:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

nI2 =

*
= 0,05 mol.


Theo pt: nCl2 = nI2 = 0,05 mol.

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

nHCl = 4. NCl2 = 4. 0,05 = 0,2 mol.

Khối lượng HCl cần dùng là: mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g.

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng minh chứng rằng tính thoái hóa của clo táo tợn hơn brom và iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ dãi ion Br— trong dung dịch muối bromua với I- trong hỗn hợp muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng chứng minh rằng tính oxi hóa của clo to gan hơn brom và iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ dãi ion Br— trong hỗn hợp muối bromua và I- trong hỗn hợp muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng chứng tỏ rằng tính oxi hóa của clo táo bạo hơn brom và iot

Lời giải:

Clo oxi hóa thuận tiện ion Br— trong hỗn hợp muối bromua và I- trong dung dịch muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 11 (trang 119 SGK Hóa 10): đến 300ml một dung dịch gồm hòa chảy 5,85g NaCl công dụng với 200ml dung dịch bao gồm hòa rã 34g AgNO3, fan ta nhận được một kết tủa cùng nước lọc.

a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

b) Tính độ đậm đặc mol chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước thanh lọc thu được không biến đổi đáng kể

Lời giải:

*

a) Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Theo pt: nAgNO3 pư = nAgCl = nNaCl = 0,1 mol

b) Vdd = 300 + 200 = 500 ml

nAgNO3 dư = 0,2 – 0, 1 = 0,1 mol; nNaNO3 = nNaCl = 0,1 mol

CM(NaNO3) = CM(AgNO3) =

*
= 0,2 mol/l.

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng chứng tỏ rằng tính oxi hóa của clo mạnh khỏe hơn brom cùng iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ dàng ion Br— trong hỗn hợp muối bromua và I- trong dung dịch muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng minh chứng rằng tính lão hóa của clo bạo dạn hơn brom với iot

Lời giải:

Clo oxi hóa thuận tiện ion Br— trong hỗn hợp muối bromua với I- trong dung dịch muối iotua: