Đáp ám với Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146; bài 5,6,7,8 trang 147 SGK Hóa 10: Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh

Bài 1. Cho phương trình hóa học :

H2SO4(đặc) + 8HI -> 4I2 + H2S + 4H2O.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 34

Câu như thế nào sau đây diễn đạt không đúng tính chất của những chất ?

A. H2SO4 là hóa học oxi hóa, HI là chất khử.

B. HI bị oxi trở thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.

C. H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.

D. I2 thoái hóa H2S thành H2SO4 cùng nó bị khử thành HI.

Đáp án D.

Bài 2. Cho những phương trình chất hóa học :

a) SO2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4

b) SO2 + 2H2O ⇔ H2SO3.

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O -> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

d) SO2 + 2H2S -> 3S + 2H2O.

e) 2SO2 + O2 ⇔ 2SO3.

Chọn câu trả lời đúng.

– SO2 là hóa học oxi hóa trong số phản ứng chất hóa học sau :

A. A, d, e ; B. B, c ; C. D.

– SO2 là hóa học khử trong các phản ứng hóa học sau :

A. B, d, c, e ; B. A, c, e ; C. A, d, e.

Câu trả lời đúng : C và B

C : SO2 là hóa học oxi hóa trong bội phản ứng d.

B : SO2 là hóa học khử trong phản bội ứng chất hóa học : a, c, e.

Bài 3. (Hóa 10 trang 146): Khi khí H2S với axit H2SO4 tham gia những phản ứng oxi hóa – khử, fan ta bao gồm nhận xét :

– Hidro sunfua chỉ miêu tả tính khử.

– Axit sunfuric chỉ biểu đạt tính oxi hóa.


Quảng cáo - Advertisements


a) Hãy giải thích điều dấn xét trên.

b) Đối với mỗi chất, dẫn ra một làm phản ứng hóa học để minh họa.

Giải bài bác 3:

a) Khí H2S và axit sunfuric quánh tham gia các phản ứng lão hóa – khử thì khí H2S chỉ biểu đạt tính khử còn H2SO4 chỉ miêu tả tính oxi hóa. Vì chưng trong H2S số oxi hóa của (S -2)chỉ hoàn toàn có thể tăng, trong H2SO4 số lão hóa (S+6) chỉ hoàn toàn có thể giảm.

b) Phương trình phản bội ứng hóa học:

2H2S + O2 -> 2H2O + 2S.

2 H2SO4 + Cu -> CuSO4 + SO2 + 2H2O

2 H2SO4 + KBr -> Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

Bài 4. (Hóa 10 trang 146): Có đông đảo chất sau : sắt, giữ huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ hầu hết chất sẽ cho.

b) Viết phương trình bội phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết thêm vai trò của lưu giữ huỳnh trong các phản ứng.

Đáp án: a) Hai phương pháp điều chế H2S từ số đông chất trên.

Fe + S -> FeS (1)

FeS + H2SO4 -> FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2 (3)

H2 + S -> H2S (4)

b) mục đích của S trong bội phản ứng (1), (4) : S là hóa học oxi hóa.Fe + S -tº→ FeSFeS + H2SO4 -tº→ FeSO4 + H2SH2 + S -tº→ H2S


Bài 5. Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương thức hóa học riêng biệt chất khí đựng trong mỗi bình.

Hướng dẫn: Dùng que đóm còn than hồng để phân biệt O2. Sót lại hai bình là H2S và SO2 mang đốt, khí làm sao cháy được là H2S, khí ko cháy là SO2.

2H2S + 3O2 -> 2H2O + 2SO2.

Bài 6. (trang 147) Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau : HCl, H2SO3, H2SO4. Hoàn toàn có thể phân biệt hỗn hợp đựng trong mỗi bình bằng phương thức hóa học tập với một thuốc thử nào dưới đây ?

a) Quỳ tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Natri oxit.

d) Bari hiđroxit.

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận thấy sau khi lựa chọn thuốc thử.

Hướng dẫn: Lấy mỗi hỗn hợp axit một không nhiều rồi bỏ vào ống nghiệm. Cho từng giọt hỗn hợp Ba(OH)2 vào những ống nghiệm chứa các axit đó. Có kết tủa white là ống đựng H2SO3 và H2SO4, sẽ là kết tủa BaSO3 và BaSO4.

Lấy dung dịch HCl sót lại cho vào các kết tủa. Kết tủa tan được và tất cả khí cất cánh ra là BaSO3, suy ngược lên ta thấy hỗn hợp trong ống nghiệm thuở đầu là H2SO3, không tan là BaSO4 suy ngược lên ống nghiệm ban sơ là H2SO4.

Ba(OH)2 + H2SO3 -> BaSO3 + H2O.

Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + H2O.

BaSO3 + 2HCl -> BaCl2 + SO2 + H2O.

Bài 7. Có thể trường tồn đồng thời phần đa chất sau vào một bình cất được ko ?

a) Khí hiđro sunfua H2S cùng khí diêm sinh đioxit SO2.

b) Khí oxi O2 cùng khí Cl2.

c) Khí hiđro iotua HI và khí Cl2.

Giải thích bằng phương trình hóa học của các phản ứng.

Gợi ý giải: a) Khí hiđro sunfua H2S với khí lưu hoàng đioxit SO2 không cùng tồn trên trong một bình chứa do H2S là chất khử mạnh, SO2 là chất oxi hóa.

2H2S + SO2 -> 3S + 2H2O.

b) Khí oxi O2 và khí Cl2  có thể sống thọ trong một bình chứa bởi O2 không công dụng trực tiếp với Cl2.

c) Khí HI và Cl2 ko tồn tại trong cùng một bình chứa bởi Cl2 là hóa học oxi hóa bạo phổi và HI là chất khử mạnh.

Cl2 + 2HI -> 2HCl + I2.

Xem thêm: Ngải Cứu Miền Nam Gọi Là Gì Mới Nhất 2022, Cây Ngải Cứu Miền Nam Gọi Là Gì

Bài 8 trang 147: Nung lạnh 3,72 gam hỗn hợp bột các kim nhiều loại Zn cùng Fe vào bột S dư. Hóa học rắn thu được sau làm phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận ra có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.