Giải bài tập trang 103 bài 25 bội phản ứng lão hóa – khử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10 Nâng cao. Câu 1:


Bài 1 trang 102 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử sulfur (S) đưa thành ion sunfua (left( S^2 - ight)) bằng cách:

A. Dìm thêm một electron.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk nâng cao

B. Nhịn nhường đi một electron.

C. Thừa nhận thêm một electron.

D. Dường đi nhị electron.

Hãy tìm câu trả lời đúng.

Giải

Chọn C.

loigiaihay.com

Bài 2 trang 103 SGK hóa học 10 Nâng cao

Trong bội phản ứng: (Cl_2 + 2KBr o Br_2 + 2KCl,) thành phần clo

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Bị khử.

C. Không trở nên oxi hóa, cũng không xẩy ra khử.

D. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Hãy tìm câu trả lời đúng.

Giải

(Cl_2^0 + 2e,, o ,,2mathop Cllimits^ - ) : sự khử ( Rightarrow Cl_2) là chất oxi hóa (chất bị khử).

Chọn B.

loigiaihay.com

Bài 3 trang 103 SGK hóa học 10 Nâng cao

Trong bội nghịch ứng: (2Feleft( OH ight)_3 o Fe_2O_3 + 3H_2O), nhân tố sắt

A. Bị oxi hóa

B. Bị khử.

C. Không bị oxi hóa, cũng không xẩy ra khử.

D. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Hãy tìm lời giải đúng.

Giải

Vì số thoái hóa của fe trước với sau phản ứng không đổi nên không trở nên oxi hóa, cũng không xẩy ra khử.

Chọn C.

loigiaihay.com

Bài 4 trang 103 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Các câu dưới đây đúng tuyệt sai?

a) Sự đốt cháy natri trong khí clo là một phản ứng lão hóa – khử.

b) (Na_2O) bao gồm các ion (Na^2 + ) và (O^2 - ).

c) Khi tác dụng với CuO, co là chất khử.

d) Sự lão hóa ứng với việc giảm số thoái hóa của một nguyên tố

e) Sự khử ứng với việc tăng số lão hóa của một nguyên tố.

Giải

Câu chính xác là a, c. Câu sai là b, d, e.

loigiaihay.com

Bài 5 trang 103 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Tính số oxi hóa của:

a) cacbon vào (CH_4,CO,C,CO_2,CO_3^2 - ,HCO_3^ - )

b) sulfur trong (SO_2,H_2SO_3,S^2 - ,S,SO_3^2 - ,HSO_4^ - ,HS^ - .)

c) clo trong (ClO_4^ - ,ClO^ - ,Cl_2,Cl^ - ,ClO_3^ - ,Cl_2O_7)

Giải

a) Số lão hóa của cacbon: (mathop Climits^ + 4 H_4,,,mathop Climits^ + 2 O,,,mathop Climits^0 ,,,mathop Climits^ + 4 O_2,,,mathop Climits^ + 4 O_3^2 - ,,,Hmathop Climits^ + 4 O_3^ - )

b) Số thoái hóa của giữ huỳnh: (mathop Slimits^ + 4 O_2,,,H_2mathop Slimits^ + 4 O_3,,,mathop S^2 - limits^ - 2 ,,,mathop Slimits^0 ,,,mathop Slimits^ + 4O_3^2- ,,,Hmathop Slimits^ + 6 O_4^ - ,Hmathop S^ - limits^ - 2 .)

c) Số thoái hóa của clo: (mathop Cllimits^ + 7 O_4^ - ,,,mathop Cllimits^ + 1 O^ - ,,,mathop Cl_2limits^0 ,,,mathop Cl^ - limits^ - 1 ,,,mathop Cllimits^ + 5 O_3^ - ,,,mathop Cl_2limits^ + 7 O_7.)

loigiaihay.com

Bài 6 trang 103 SGK hóa học 10 Nâng cao

Lập những phương trình hóa học của bội nghịch ứng thoái hóa – khử theo những sơ đồ dưới đây và xác định vai trò của từng hóa học trong làm phản ứng:

(eqalign & a),,Na_2SO_3 + KMnO_4 + H_2O o Na_2SO_4cr& ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+ MnO_2 + KOH cr & b),,FeSO_4 + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 o Fe_2left( SO_4 ight)_3 cr&;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+ K_2SO_4 + Cr_2left( SO_4 ight)_3 + H_2O cr & c),,Cu + HNO_3 o Culeft( NO_3 ight)_2 + NO_2 + H_2O cr & d),,Cu + HNO_3 o Culeft( NO_3 ight)_2 + NO + H_2O cr & e),,Fe_3O_4 + HNO_3 o Feleft( NO_3 ight)_3 + NO + H_2O cr & g),,Fe + H_2SO_4 o Fe_2left( SO_4 ight)_3 + SO_2 + H_2O cr và h),,Cl_2 + NaOH o NaCl + NaClO + H_2O cr )

Giải

*

*

loigiaihay.com

bài xích 7 trang 104 SGK hóa học 10 Nâng cao

Điiot pentaoxit (left( I_2O_5 ight)) công dụng với cacbon monooxit tạo nên cacbon ddiooxit cùng iot.

a) Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng oxi hóa – khử trên.

b) Khi cho 1 lít hỗn hợp khí tất cả chứa teo và (CO_2) thâm nhập phản ứng thì cân nặng điiot pentaoxit bị khử là 0,50g. Tính thành phần tỷ lệ về thể tích của co trong hỗn hợp khí. Biết rằng ở đk thí nghiệm, thể tích mol của hóa học khí V = 24 lít.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Có Lời Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Hay Nhất

Giải

a) Phương trình bội nghịch ứng: (I_2mathop O_5limits^ + 5 + mathop Climits^ + 2 O,, o ,,mathop Climits^ + 4 O_2 + mathop I_2limits^0 )

*

( I_2O_5 + 5CO,, o ,,5CO_2 + I_2. )

b) Tính tỷ lệ về thể tích co trong tất cả hổn hợp khí:

Gọi x là số mol của CO, y là số mol của CO­2 có trong một lít lếu láo hợp.

Ta có (x + y = 1 over 24,,,left( 1 ight))

Chỉ tất cả CO gia nhập phản ứng. Theo phương trình làm phản ứng:

(n_CO = 5n_I_2O_5 = 5.0,5 over 334 = x)

Ta có: (\% V_CO = \% n_CO = 2,5 over 334.24.100 approx 18\% .)