Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 118; bài 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13 trang 119 SGK Hóa 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 119

Bài 1. Dãy nào dưới đây được thu xếp đúng theo máy tự tính axit bớt dần?

A. HCl, HBr, HI, HF

B. HBr, HI, HF, HCl

C. HI, HBr, HCl, HF

D. HF, HCl, HBr, HI

C Đúng

Bài 2. Đổ hỗn hợp AgNO3 vào dung dịch muối nào dưới đây sẽ không tồn tại phản ứng?

A. NaF C. NaBr

B. NaCl D. NaI

Chọn A

Bài 3. Trong những phản ứng chất hóa học sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Brom nhập vai trò gì?

A. Hóa học khử.

B. Hóa học oxi hóa.

C. Vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn giải đáp đúng.

Chọn B

Bài 4. Chọn câu đúng khi nói tới flo, clo, brom,iot:

A. Flo có tính thoái hóa mạnh, oxi hóa mãnh liệt cùng với nước.

B. Clo gồm tính lão hóa mạnh, lão hóa được nước.

C. Brom gồm tính oxi hóa mạnh, mặc dù yếu hơn flo với clo cơ mà nó cũng oxi hóa được nước.

D. Iot bao gồm tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hóa được nước.

Chọn A

Bài 5. (Hóa 10 trang 119)

Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử vừa đủ của yếu tắc trên.

b) cho thấy tên, kí hiệu và cấu trúc phân tử của nguyên tố hóa này.

c) Nêu tính chất hóa học tập cơ bản của yếu tắc này và dẫn ra số đông phản ứng hóa học nhằm minh họa

d) So sánh tính chất hóa học của thành phần này với nhị nguyên tố halogen khác đứng trên và dưới nó trong đội halogen và chỉ ra phản ứng nhằm minh họa.

Giải bài xích 5:

a) Halogen có cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

Cấu hình không hề thiếu là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d10 4s24p5

b) Tên nhân tố là brom, kí hiệu là Br, bí quyết phân tử Br2

c) tính chất hóa học tập của nhân tố này là tính oxi hóa.

– Brom phản ứng với nhiều kim loại


Quảng cáo


3Br2 + 2Al → Al2Br3

– Brom tính năng với nước tựa như như clo nhưng trở ngại hơn.

Br2 + H2O ↔ HBr + HbrO

– Brom biểu hiện tính khử khi tác dụng với hóa học oxxi hóa mạnh.

Br2 + 5Cl2 + H2O → 2HbrO3 + 10HCl

– Brom rất có thể oxi hóa muối hạt iotua thành iot.

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

d) So sánh đặc thù hóa học tập của brom với clo và iot.

Brom tất cả tính lão hóa yếu hơn clo nhưng bạo phổi hơn iot nên

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

Bài 6. Có đa số chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 cùng dung dịch HCl

a) Nếu những chất lão hóa có trọng lượng bằng nhau thì chọn hóa học nào có thể điều chế được lượng khí clo những nhất?

b) Nếu chất oxi hóa gồm số mol bằng nhau thì chọn hóa học nào rất có thể điều chế được lượng khí clo những hơn?

Hãy vấn đáp đúng bằng cách tính toán bên trên cơ sở các phương trình phản nghịch ứng.

Giải bài 6: a) giả sử lấy lượng mỗi hóa học là a gam.

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (1)

2KMnO4 + 14 HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O (2)

K2Cr2O7 + 14 HCl → 2CrCl2 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O (3)

Vậy cần sử dụng : KMnO4 điều chế được rất nhiều Cl2 hơn

b) giả dụ số mol các chất bằng n mol

Theo (1) nmol MnO2 → nmol Cl2

Theo (2) nmol KMnO4 → 2,5 nmol Cl2

Theo (3) nmol K2Cr2O7 → 3nmol Cl2


Quảng cáo


Ta có: 3n > 2,5n > n

Vậy sử dụng K2Cr2O7 được nhiều hơn Cl2 hơn

Bài 7. Tính cân nặng HCl bị oxi hóa vì MnO2 hiểu được khí Cl2 ra đời trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 I2 từ hỗn hợp NaI.

Giải bài xích 7: Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

71g (2 x 127)g

X g 12,7g

X = 3,55g

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(4 x 36,5g) 71g

Y g 3,55 g

Y = 7,3g

Khối lượng HCl yêu cầu dùng là 7,3g

Bài 8. Nêu những phản ứng chứng minh rằng tính thoái hóa của clo khỏe khoắn hơn brom và iot.

Trả lời: Clo oxi hóa thuận lợi Br – tronh hỗn hợp muối bromua cùng I– trong dung dịch muối iotua.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Bài 9. Điều chế flo, bạn ta phải điện phân hỗn hợp KF trong hidro florua lỏng đã được loại bỏ hết nước. Do sao cần tránh sự xuất hiện của nước?

Trả lời: Khi điện phân tất cả hổn hợp KF trong HF lỏng khan vẫn được loại trừ hết nước. Sở dĩ bắt buộc tránh sự có mặt của nước vày flo tính năng với nước đến thoát ra O2

2F2 + 2H2O → 4HF + O2 ↑

Phản ứng thiệt ra siêu phức tạp: trước tiên phải gồm phản ứng hóa học:

F2 + H2O → 2HF + O

Một số nguyên tử oxi kết hợp với flo đến OF2. Vậy nên ta điều chế không được flo nguyên chất.

Bài 10. Trong một dung dịch gồm hòa tung 2 muối bột NaBr với NaCl. Nồng độ phần trăm của từng muối trong hỗn hợp đều cân nhau và bởi C%. Hãy xác minh nồng độ C% của 2 muối hạt trong dung dịch, biết rằng 50g dung dịch hai muối hạt nói trên tính năng vừa đủ với 50ml dung dịch AgNO3 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cm3.

Giải bài bác 10:

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3

X mol x mol x mol

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Y mol y mol y mol

Biết nồng độ tỷ lệ của mỗi muối vào dung dịch cân nhau và cân nặng dung dịch là 50g, do đó cân nặng NaCl bằng khối lượng NaBr.

Ta có hệ phương trình đại số:

*

Giải ra , ta tất cả x = 0, 009 mol NaBr

→ mNaBr = mNaCl  = 103 x 0,009 = 0,927g

C% = 0,927/50 x 100% = 1,86%

Bài 11. (Hóa 10 trang 119): Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl công dụng với 200 ml dung dịch có hòa tung 34 g AgNO3, tín đồ ta thu được một kết tủa cùng nước lọc.

a) Tính cân nặng chất kết tủa thu được.

b) Tính nồng độ mol của các chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được chuyển đổi không đáng kể.

Giải: nNaCl = 5,85 /58,5 = 0,1 mol;nAgNO3 = 34/170 = 0,2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol

mAgCl = 143,5 x 0,1 = 14,35g

b) Vdd = 300 + 200 = 500 ml

nAgNO3du = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

CM(NaNO3) = CM(AgNO3) = 0,1 / 0,5 = 0,2 mol/l.= 0,1/0,5 = 0,2 mol/l

Bài 12 Hóa 10 trang 119: Cho 69, 6g MnO2 tính năng với hỗn hợp HCl sệt dư. Dẫn khí thoát ra lấn sân vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M (ở ánh sáng thường).

a) Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng xảy ra.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 9 Mới, Bài Tập Tiếng Anh 9

b) xác định nồng độ mol/l của các chất gồm trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng. Biết rằng tinh thể của hỗn hợp sau phản ứng biến đổi không đáng kể.

Giải: nNaOH = 0,5 x 4 = 2 mol

a) Phương trình hóa học của làm phản ứng :

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 +2H2O

0,8 mol 0,8mol 0,8 mol

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

0,8 mol → 1,6 mol 0,8mol 0,8mol

b) mật độ mol/l của những chất trong dung dịch sau làm phản ứng:

CM(NaCl)  = CM(MnCl2) = CM(NaClO) = 0,8 /0,5 = 1,6 mol/l

CM(NaOH)dư  = (2. 1,6)/0,5 = 0,8 mol/l

Bài 13. Khí oxi có lẫn những tạp chất khí là clo. Làm nỗ lực nào để lạo bỏ tạp chất đó?

Hướng dẫn: Cho các thành phần hỗn hợp qua dung dịch NaOH, khí clo công dụng với dung dịch NaOH, ta chiếm được khí O2