- Chọn bài -Bài 1: yếu tắc nguyên tửBài 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vịBài 3: Luyện tập: nguyên tố nguyên tửBài 4: cấu tạo vỏ nguyên tửBài 5: thông số kỹ thuật electronBài 6: Luyện tập: cấu trúc vỏ nguyên tử

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài bác Tập hóa học 10 – bài bác 2: hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố chất hóa học – Đồng vị góp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố hóa học là rất nhiều nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 13

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron với số proton.

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Câu đúng là câu C.

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa 10): Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ những đặc trưng cho 1 nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó đến biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Câu trả lời và đúng là câu D.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 10): yếu tố cacbon tất cả hai đồng vị:
*
chiếm phần 98,89% cùng
*
chiếm phần 1,11%

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Xem thêm: Balancing Redox Reactions By Oxidation Number Change Method, The Ratio Of Coefficient Of Hno3

Chọn giải đáp đúng.

Lời giải:

Đáp số và đúng là b

*


Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 10): Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc những nguyên tố sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 10): Đồng có hai đồng vị bền và
*
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất số nguyên tử của từng đồng vị

Lời giải:

Gọi x là yếu tố % của đồng vị

Ta có:

*


*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 10): Hidro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị …

Lời giải:

Gọi % đồng vị là a:

*


*

m của 1ml H2O: 1 gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016g.

Trong 1 mol nước % khối lượng

*

(Do 1 phân tử H2O tất cả 2 nguyên tử H, cùng MH = 2 vào đồng vị )

1mol bao gồm 6.1023 nguyên tử

⇒ Số nguyên tử của đồng vị
có là:

*

Bài 7 (trang 14 SGK Hóa 10): Oxi tự nhiên và thoải mái là một hỗn hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi nhiều loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O

Lời giải:

Giả sử tất cả 10000 nguyên tử O ta gồm

Tỉ lệ từng đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

*

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

*

Bài 8 (trang 14 SGK Hóa 10): Agon bóc tách ra từ không khí là lếu hợp cha đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Lời giải:

*
*