*

*

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 10)

a) Viết phương tình biểu diễn sự hình thành những ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

Na → Na+; Cl → Cl-

Mg → Mg2+; S → S2-

Al → Al3+; O → O2-

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Nhận xét về cấu hình electron lớp xung quanh cùng của những ion được tạo thành.