Anken có cấu tạo khác cùng với ankan như thế nào ? Điều đó ảnh hưởng đến tính chất hóa học nào của chúng ? Để biết chi tiết về điều đó, hijadobravoda.com xin chia sẻ với chúng ta bài đăng dưới đây. Với kiến thức trọng trọng điểm và các bài tập có lời giải chi tiết, hy vọng rằng đây đang là tư liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.


*

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng anken: (olefin)

Anken là các hidrocacbon mạch hở, vào phân tử có một liên kết đôi.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 29

Công thức phổ biến : CnH2n với n ≥ 2.

2. Đồng phân

Đồng phân cấu tạo: Bắt dầu từ bỏ C4H8 trở đi có đồng phân anken.

Đồng phân về địa chỉ nối đôi.Đồng phân về mạch cacbon.

Đồng phân hình học:

*

Điều kiện để sở hữu đồng phân hình học là a ≠ d và b ≠ c.Đồng phân hình học gồm mạch bao gồm nằm cùng một bên của liên kết đôi điện thoại tư vấn là cis, ngược lại gọi là trans.

3. Danh pháp

Tên thông thường:

Tên mạch C thiết yếu + ilen

Tên sửa chữa (danh pháp IUPAC):Mạch ko phân nhánh:

Tên mạch C bao gồm + số chỉ vị trí nối đôi + EN

Mạch phân nhánh:

Quy tắc:

Chọn mạch C nhiều năm nhất cất nối đôi có tác dụng mạch chính.Đánh STT trên mạch C chính, ưu tiên C có nối đôi tất cả STT nhỏ tuổi nhất, giả dụ mạch vừa bao gồm nhánh vừa tất cả nối đôi thì ưu tiên một là vị trí nối song kế chính là vị trí nhánh thì ưu tiên hai.Gọi tên anken phân nhánh :

Số chỉ vị trí-tên nhánh + tên mạch C chính + số chỉ trí nối song + EN

II. Tính chất vật lí

Từ C2 g C4 : khí , C5 trở đi : rắn hoặc lỏng.M tăng g tso, tnco, trọng lượng riêng tăng.Các anken là đa số chất khối lượng nhẹ hơn nước cùng không tung trong nước.

III. đặc thù hóa học

1. Làm phản ứng cộng

Cộng hiđrô : (Phản ứng hiđro hoá)

CnH2n + H2 →(to) CnH2n+2

Cộng halogen : (Phản ứng halogen hoá)

CH2=CH2 + Br2→BrCH2 - CH2Br

(Màu nâu đỏ) 1,2-đibrometan (Không màu)

CnH2n + Br2→CnH2nBr2

=>Anken làm mất màu của dung dịch brom→Phản ứng này dùng để làm nhận biết anken .

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập 43 Trang 27 Toán 9 Tập 1 ), Giải Bài 43, 44, 45, 46 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 1

Cộng HX (X là OH, Cl, Br,…)

Qui tắc Mac-côp-nhi-côp:

Trong phản ứng cùng HX vào link đôi, nguyên tử H (hay phần với điện tích dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có những H hơn), còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện tích âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn nữa (có không nhiều H hơn).

Ví dụ:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (sản phẩm phụ)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH(Br)-CH3 (sẩn phẩm chính)

2. Phản nghịch ứng trùng hợp

nCH2=CH2 →(to, xt, p) <- CH2–CH2 ->n

Phản ứng trùng hợp là thừa trình phối kết hợp liên tiếp nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc tựa như nhau sinh sản thành đầy đủ phân tử không nhỏ gọi là polime .Tên polime = poli + tên monome

3. Phản nghịch ứng oxi hoá