Nội dung bài họcAnkin tìm hiểu khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp & CTPT của ankin; phương pháp điều chế, ứng dụng của axetilen. Sự giống với khác về đặc điểm hoá học giữa ankin và anken.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 32


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1.2.Tính hóa học vật lí

1.3.Tính hóa học hóa học

1.4.Điều chế

1.5.Ứng dụng

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 32 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 32 Chương 6 hóa học 11


Ankin: là phần lớn hidrocacbon mạch hở có 1 liên kết 3 (C≡C) vào phân tử.

1.1.1.Dãy đồng đẳng của ankinDãy đồng đẳng của ankin: C2H2, C3H4, … CnH2n-2 (n ≥2)Công thức electron:
*
Công thức cấu tạo:(H - C equiv C - H)

*

Hình 1: Mô hình phân tử axetilen dạng đặc cùng dạng rỗng

1.1.2. Đồng phânHai chất đầu hàng C2, C3không bao gồm đồng phân ankin.Các ankin trường đoản cú C4 trở lên gồm đồng phân vị trí liên kết baTừ C5 còn có đồng phân mạch Cacbon (tương từ anken)

Ví dụ: Đồng phân C4H6

CH≡C−CH2−CH3: but-1-in (Etyl axetilen)

CH3−C≡C−CH3: but-2-in (Đimetyl axetilen)

Ví dụ: Đồng phânC5H8

CH≡C−CH2−CH2−CH3: pent-1-in (Propyl axetilen)

*
: 3-metyl but-1-in (isopropyl axetilen)

CH3−C≡C−CH2−CH3: pent-2-in (Etyl metyl axetilen)

1.1.3. Danh pháp

a) tên thông thường

*

b) Tên cố gắng thế:

Số chỉ vị trí-tên nhánh|tên mạch chính|-số chỉ vị trí-in

Các ankin có links ba đầu mạch (dạng(R - C equiv CH))


1.2. Tính chất vật lí


Ankin có nhiệt độ sôi tăng vọt theo chiều tăng của phân tử khối.Ankin có ánh sáng sôi cao hơn và khối lượng riêng lớn hơn các anken tương ứng.Các ankin ko tan trong nước và nhẹ hơn nước.

1.3. Tính chất hóa học


Nguyên tử C của links 3 ở trạng thái lai hoá sp (lai hoá phẳng) → (HCC) = 1800.Liên kết 3 C≡C bao gồm 1 liên kết (sigma)và 2 liên kết(pi)1.3.1. Phản ứng cộng

a. Cộng Hidro

Dùng Pb/PdCO3hoặc Pd/BaSO4. Ankin chỉ cùng một phân tử hidro tạo thành anken.

CH≡CH + H2

*
CH2 ═ CH2

CH≡CH + 2H2

*
CH3 ─ CH3

b. Cùng Br2:

c. Cộng HCl

CH≡CH + HCl CHCl═CH2

CHCl═CH2 +HCl CHCl2─CH3

*

d. Cùng nước (hiđrat hoá)

CH≡CH + H2O

*
(không bền) → CH3CHO (anđehit axetic)

Lưu ý: phản bội ứng cộng HX, H2O vào các ankin trong dãy đồng đẳng của axetilen cũng tuân theo quy tắc Maccopnhicop như anken.

e. Làm phản ứng đimehoá, trimehoá.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 108 Tập 2 7, Bài 108 : Luyện Tập

2 CH≡CH

*
CH2 ═ CH─C≡CH

3 CH≡CH

*
C6H6

1.3.2. Phản nghịch ứng thế bằng ion kim loại

*

Hình 2: phản bội ứng gắng nguyên tử Hidro của C2H2 bằng ion bạc

a) trước khi sục khí C2H2

b) sau khi sục khí C2H2

CH≡CH + 2AgNO3 + 2 NH3 → AgC≡CAg ↓vàng + 2 NH4NO3

Nguyên tử H gắn với C mang link 3 năng động hơn không ít so cùng với C link đôi, 1-1 => nó gồm thế vày ion KL.Phản ứng này dùng làm nhận biết các ankin 1 (có links 3 sinh hoạt đầu mạch)

RC≡CH + 2 AgNO3 + 2 NH3→ RC≡CAg + 2 NH4NO3

1.3.3. Bội nghịch ứng oxi hoá

a. Phản bội ứng oxi hoá trả toàn

2CnH2n-2 + (3n -1)O2 → 2n CO2 + 2(n-1) H2O

b. Bội phản ứng oxi hoá không hoàn toàn

Mất màu KMnO4

*

Hình 3:Axetilen làm mất đi màu dd thuốc tím


1.4. Điều chế


1.4.1. Phòng thí nghiệm

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 ↑

1.4.2. Công nghiệpĐi từ dầu mỏ:

2 CH4 → C2H2 + 3 H2(ĐK: 1500oC)

Đi từ đá vôi:

CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2


1.5. Ứng dụng


Dùng trong cn hàn cắt KLNguyên liệu tổng hợp hóa học hữu cơ cơ bản.

*

Hình 4:ứng dụng của axetilen

*

Hình 5:Đất đèn có tác dụng trái cây mau chín


Bài 1:

Khi pha chế axetilen bằng phương thức nhiệt phân cấp tốc CH4thu được lếu láo hợpAgồm axetilen, hydro và 1 phần metan không phản ứng. Tỷ khối khá cuảAso cùng với hydro bằng 5. Năng suất chuyển hóa metan thành axetilen là:

Hướng dẫn:

Xét 1 mol CH42CH4→C2H2+ 3H2 x → 0,5x→1,5x mol⇒Sau phản ứng: nhh= 1 + x (mol)Bảo toàn khối lượng: mtrước= msau⇒16.1 = 5.2.(1 + x)⇒x = 0,6 mol⇒H% = 60%

Bài 2:

Một hidrocacbon X mạch thẳng tất cả CTPT C6H6. Khi đến X chức năng với dung dịch AgNO3/NH3dư nhận được hợp chất hữu cơ Y tất cả MY- MX= 214 đvc. Khẳng định CTCT của X?

Hướng dẫn:

Vì X phản ứng với AgNO3/NH3⇒ X có nhóm -C ≡ CH đầu mạchCông thức tổng quát: CxHy(C ≡ CH)nCxHy(C ≡ CH)n→CxHy(C ≡ CAg)n⇒MY– MX= 107x = 214⇒n = 2Vì X mạch thẳng⇒X là CH ≡ C – CH2– CH2– C ≡ CH

Bài 3:

Nung lạnh bình kín đáo chứa 0,5 mol H2và 0,3 mol ankinX(có bột Ni xúc tác), sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2bằng 16,25. Tất cả hổn hợp Y làm phản ứng buổi tối đa cùng với 32 gam Br2trong dung dịch. Công thức phân tử củaXlà:

Hướng dẫn:

(n_Br_2 = n_pi(Y)= 0,2 mol; n_pi)(hh đầu)(= 2n_ankin = 0,6 mol)⇒(n_H_2)pứ(=n_pi)(hh đầu)(- n_pi(Y) = 0,4 mol)⇒sau bội nghịch ứng(n_Y = n_X – n)(- n_H_2)pứ(= 0,5 + 0,3 - 0,4 = 0,4 mol)(m_X = m_Y = M_Y imes n_Y = 16,25 imes 2 imes 0,4 = 13 g)⇒(m_X= 13 = 0,5 imes 2 + 0,3 imes M_X)⇒(M_X = 40 (C_3H_4))