Giải bài bác tập trang 101, 102 bài xích 22 kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: phạt biểu ngôn từ cơ bạn dạng của thuyết cấu tạo hoá học...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 sgk cơ bản


Bài 1 trang 101 sgk hoá học tập 11

Phát biểu nội dung cơ phiên bản của thuyết cấu trúc hoá học.

Trả lời

- vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo đúng hóa trị với theo một lẻ loi tự nhất định. Máy tự liên kết đó hotline là liên kết hóa học. Sự vậy dổi vật dụng tự liên kết đó , tức là thay đổi cấu trúc hóa học tập , vẫn ra hợp chất khác.

-Trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những liên kết cùng với nguyên tử những nguyên tố khác nhưng còn links nhau tạo nên thành mạch cacbon ( mạch vòng, mạch không vòng, mạch nhánh , mạch ko nhánh)

-Tính chất của những chất phụ thuộc vào vào yếu tắc phân tử ( thực chất , số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học tập (thứ từ bỏ liên kết những nguyên tử)

Bài 2 trang 101 sgk hoá học tập 11

So sánh ý nghĩa của cách làm phân tử và phương pháp cấu tạo. Mang đến thí dụ minh hoạ.

-Giống: Đều cho thấy thành phần yếu tắc và con số nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử

-Khác: cách làm phân tử không màn trình diễn thứ từ và phương thức liên kết giữa các nguyên tử, trong những lúc công thức cấu trúc nói lên rõ điều này.

Ví dụ

*

Bài 3 trang 101 sgk hoá học 11

Thế làm sao là liên kết đơn, liên kết đôi, link ba ?

Giải:

*

Bài 4 trang 101 sgk hoá học 11

Chất nào tiếp sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Lời giải:

Chọn A

Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11

 Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

*

Lời giải:

Những hóa học là đồng đẳng của nhau :

a, d cùng e ; a, d cùng g ; b, d và e ;

b, d và g ; i và h ; c và h.

Những hóa học là đồng phân của nhau ;

a với b ; e với g ; c cùng với i.

Bài 6 trang 102 sgk hoá học tập 11

 Viết công thức kết cấu có thể có của những chất bao gồm công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 105, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 24

Lời giải:

Viết CTCT ứng với CTPT:

C2H6O: CH3-CH2-OH; CH3 - O -CH3

C3H60: CH3-CH2-CHO; CH2 = CH -CH2-OH; CH2 = CH - O - CH3;

*

C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3;  

 

*

Bài 7 trang 102 sgk hoá học tập 11

Những công thức cấu tạo nào bên dưới đây biểu thị cùng một hóa học ?

*

Lời giải:

(I), (III) với (IV); (II) và (V). 

Bài 8 trang 102 sgk hoá học tập 11

Khi mang đến 5,30 gam lếu láo hợp có etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) nhận được 1,12 lít khí (đktc).