Điền cách làm hóa học tập của hóa học vào đầy đủ chỗ trống với lập các phương trình hóa học sau :

a)Fe + H2SO4 (đặc) (xrightarrowt^0) SO2 ↑+ …

b)Fe + HNO3 (đặc) (xrightarrowt^0) NO2 ↑+ …

c)Fe + HNO3 (loãng) (xrightarrowt^0) NO↑ + …

d) FeS + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + …
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 trang 165

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Dựa vào những chất thâm nhập (gồm rất nhiều nguyên tố nào) nhằm viết sản phẩm ( chứa những nguyên tố như ban đầu)


Lời giải đưa ra tiết

a) 2Fe + 6H2SO4 ( đặc) (xrightarrowt^0) Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

b) sắt + 6HNO3 (đặc ) (xrightarrowt^0) Fe(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

c) fe + 4HNO3 (loãng) (xrightarrowt^0) Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O 

d) 3FeS + 12HNO3 →Fe(NO3)3+Fe2(SO4)3+ 9NO↑ + 6H2O

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: (Pdf) Các Dạng Bài Tập Cung Cầu Và Cân Bằng Thị Trường, Bài Tập Cung Cầu Và Cân Bằng Thị Trường

Cảm ơn các bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.