Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X nhận được 13,44 lít khí CO2 (đktc) cùng 9,0 gam nước.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 trang 37

a) search công thức đơn giản dễ dàng nhất của X. X thuộc các loại cacbohiđrat nào đang học?

b) Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được hỗn hợp Y. đến Y chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag? đưa sử hiệu suất của quá trình bằng 80%.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) 

Tính nCO2, nH2O

+ BTNT C: nC=nCO2

+ BTNT H: nH=2nH2O

=> mO=mcacbohiđrat – mC – mH => nO

=> C : H : O => CTĐGN

b) Viết PTHH, giám sát và đo lường theo PTHH


a) 

nCO2=13,44/22,4=0,6 mol; nH2O=9/18=0,5 mol

+ BTNT C: nC=nCO2=0,6 mol

+ BTNT H: nH=2nH2O=1 mol

=> mO=mcacbohiđrat – mC – mH = 16,2 - 0,6.12 - 1.1 = 8 gam

=> nO=8/16=0,5 mol

=> C : H : O= 0,6:1:0,5 = 6:10:5 => CTĐGN: C6H10O5

Vậy X là polisaccarit.

b) (C6H10O5)n + nH2O (oversetH^+ ightarrow) nC6H12O6

1 mol n mol

(frac16,2162n) mol a mol

=>a = 0,1 mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

Theo phương trình, ta có: nAg = 0,2 mol

Vì công suất phản ứng bằng 80% =>mAg = (frac0,2.108.80100) = 17,28 (gam).

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 163 Hay Và Mới Nhất, Bài 163 : Luyện Tập Chung

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên trăng tròn phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.