I. đặc thù vật lí

Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút ẩm mạnh, tan các trong nước với tỏa nhiệt.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 9 bài 8

Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải vóc giấy và bào mòn da. Khi thực hiện NaOH phải hết sức cẩn thận.

II. đặc điểm hóa học

Natri hiđroxit có không hề thiếu tính hóa học của một bazơ rã (kiềm).

1. Làm đổi màu chất chỉ thị.


Dung dịch NaOH làm đổi màu qùy tím thành xanh, hỗn hợp phenolphatalein không màu thành màu đỏ.

2. Chức năng với axit sản xuất thành muối cùng nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

3. Công dụng với axit chế tạo thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

(khi NaOH chức năng với CO2, SO2 còn hoàn toàn có thể tạo ra muối bột axit NaHCO3, NHSO3)

4. Công dụng với dung dịch muối.

III. Ứng dụng

*

*

Natri hiđroxit có khá nhiều ứng dụng vào đời sống với trong sản xuất. Nó được sử dụng trong:

-Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt.

– chế tạo giấy, tơ nhân tạo, trong chế tao dầu mỏ.

– thêm vào nhôm (làm sạch sẽ quặng nhôm trước lúc sản xuất).

IV. Chế tạo Natri hiđroxit

Trong công nghiệp, NaOH được chế tạo bằng phương thức điện phân dung dịch NaCl bão hòa. Thùng năng lượng điện phân có màng phòng giữa rất âm và rất dương.

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

B. Can xi HIĐROXIT Ca(OH)2

*

I. đặc điểm dung dịch canxi hiđroxit

Để tất cả dung dịch can xi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta hài hòa một không nhiều vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, chất lỏng nhận được là hỗn hợp Ca(OH)2.

II. đặc thù hóa học

Dung dịch can xi hiđroxit: Ca(OH)2 có những tính chất của một bazơ tan.

a) Làm chuyển màu sắc qùy tím thành xanh, hỗn hợp phenolphatalein không màu thành color đỏ.

b) tác dụng với axit, tạo thành thành muối cùng nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) chức năng với axit tạo ra thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

*

d) công dụng với dung dịch muối.

*

III.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

- Làm vật tư trong xây dựng.

Xem thêm: Ngỡ Ngàng Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2021, Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới Năm 2021

– Khử chua khu đất trồng trọt.

– Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác bị tiêu diệt động vật…

IV. Thang PH thể hiện độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: dung dịch trung tính (nước cất gồm PH = 7)